NBU ønsker å teste ut et nytt medlemstilbud. 20.–22. mai arrangerer vi en skrivehelg i naturskjønne omgivelser i Bø i Telemark.

Breiva Gjestegaard og Glamping ligger ved Lifjell i Telemark. Foto: Breiva

I løpet av helgen vil det bli holdt en uformell skriveworkshop. Det er også satt av god tid til skriving og sosialt samvær.

Det er forventet at deltakerne sender inn et kort manusutdrag (10–15 sider) i forkant. Utdragene danner utgangspunkt for samtaler og diskusjoner i skriveworkshopen. Ansvarlig for workshopen er styremedlem A. Audhild Solberg, som har bakgrunn som forlagsredaktør. Med hele helgen er også administrasjonsleder Ellen Liland.

Skrivehelgen vil bli holdt på Breiva Gjestegaard og Glamping. NBU dekker reise, opphold og alle måltider. Det er begrenset med plasser, men hvis dette viser seg å være et populært tiltak, håper vi å kunne arrangere det årlig eller oftere.

På Breiva kan du bo både i velutstyrte glampingtelt og på hovedhuset på gården. Alle deltakerne får eget rom eller telt. Foto: Breiva

Send en søknad til ellen.liland@nbuforfattere.no innen 1. mars der du kort beskriver manuset du jobber med, og hvorfor du ønsker å delta på NBUs skrivehelg. Du trenger ikke sende inn et manusutdrag i denne runden.

I hovedhuset er det både møterom og steder hvor man kan trekke seg tilbake og skrive. Det er også skrivebord på rommene og i teltene. Foto: Breiva