Av Alexander Løken, leder i NBU

Engasjementet er stort for å hjelpe folk i Ukraina. Også i bokbransjen jobbes det med flere tiltak, både for ukrainerne som har flyktet, og for dem som har blitt igjen. Vi vil gjøre en innsats for at flyktningene som kommer til Norge, særlig de unge, skal ha tilgang til bøker på morsmålet sitt. Vi ønsker også å bistå våre forfatter- og oversetterkollegaer i Ukraina. Jeg vil komme tilbake med informasjon om planer og tiltak når de foreligger.

NBU og flere andre foreninger har gitt et bidrag til Norsk PENs krisefond, som gir støtte til forfattere og journalister som er forfulgt eller på flukt. Ønsker du å bidra ytterligere til Norsk PENs arbeid, kan du gjøre det her:

– Kontonummer: 1254.62.25060
– Vipps: 589048

I dag, torsdag 17. mars, kl. 15–16 vil dessuten et samlet kulturfelt holde en markering utenfor den russiske ambassaden i Oslo, under fanen «Solidaritet med Ukraina». Les mer her.

Representanter fra NBUs styre vil være til stede, og vi håper flere forfattere vil møte opp og markere sin motstand mot krigen og støtte til det ukrainske folk.

Bokdebatt

De siste ukene har det vært en debatt om ungdom og lesing og digitalisert litteratur vs. tradisjonelle papirbøker. Det er oppløftende at dette er problemstillinger som vekker engasjement.

Den teknologiske utviklingen går raskt – også i bokbransjen, i det minste der det er vilje til det. Kanskje bør vi ikke se på teknologien som et hinder for lesingen, men som et hjelpemiddel. Vi trenger gode strømmetjenester for e-bøker, som ved hjelp av grafikk og leseverktøy kan finne veien til ungdom som er vant til mobilspill og treningsapper.

Men det betyr ikke at vi bør avskrive den tradisjonelle papirboka. Den kan være et etterlengtet avbrekk fra skjermen, også for de unge. Debattinnleggene kan leses på Periskop.no.

Gi opp ungdommen?

Nylig uttrykte også enkelte forfattere i en Dagbladet-sak at de hadde gitt opp å skrive for ungdom. Dagens ungdom, ble det hevdet, er uinteressert i litteratur.

For mange av oss barne- og ungdomsbokforfattere er ungdomsbøker et evig dilemma. Tenårene er en brytningstid der man skal lære seg selv å kjenne, der man er i opposisjon til vedtatte sannheter, der følelser brenner sterkere – med andre ord en tid som er som skapt for god litteratur! Samtidig: Hvem vil skrive for et nærmest ikke-eksisterende publikum? Da er det fristende heller å henvende seg til yngre lesere. Både utlåns- og salgstall vitner om at barnehagebarna og slukleserne på barneskolen er et mer takknemlig publikum.

Likevel må vi ikke gi opp ungdomsboka. Vi trenger litteratur for alle aldersgrupper. Det skrives fortsatt mye god ungdomslitteratur, av forfattere i alle aldre – og bra er det! Samtidig gror det fram nye generasjoner av forfattere som har vokst opp i den digitale tidsalderen, og som kommuniserer og skriver på nye, uvante og tankevekkende måter. Det blir spennende å se om det er de unge selv som vil lede flere lesere til ungdomsboka. 

Realisasjonssaken

I forrige uke publiserte Forleggerforeningen et notat der de redegjorde for sitt syn på realisasjonsbestemmelsen i normalavtalen. NBU, Forfatterforeningen og Forfatterforbundet har lenge etterspurt en avklaring rundt dette, men ikke fått tilfredsstillende svar.

Redegjørelsen fra Forleggerforeningen var nedslående lesing. At normalavtalen på visse punkter trenger justeringer, er vi enige i, men det gir ikke grunnlag for å gå bort fra eksisterende avtaleverk. De skriver:

Der den (normalavtalen, red. anm.) er uklar, foreldet eller mangelfull, gjør forlagene avtaler med forfattere for å være sikre på at forfatteren har forstått og aksepterer vilkårene for salg.

Her ser det ut til at Forleggerforeningen har misforstått poenget med en normalavtale: at den skal være lik for alle, og at forfattere skal slippe å måtte forholde seg til en rekke individuelle avtaler og vilkår. At Forleggerforeningen hevder at forlagene står fritt til å justere avtalen etter behov, er urovekkende:

Blant forlagene er det forskjellige oppfatninger om hva som kan regnes som realisasjon, og ikke alle setter ned royaltysatsen ved vanlig kampanjesalg. NBU oppfordrer disse forlagene til å fortsette sin praksis. Foreningene på forfattersiden har krevd at uenigheten bringes til et tvisteutvalg. Dette kravet ligger fortsatt på bordet, men vi vil også åpne for samtaler med Forleggerforeningen for å finne en raskere og mindre ressurskrevende løsning. Siste ord er ikke sagt, og NBU vil fortsette å jobbe for at avtaleverket opprettholdes og respekteres.

Det er urolig tider, både i verden og i vårt lille fagfelt. Da er det godt å føle tilhørighet til en forening med gode venner og kollegaer. Jeg håper å se mange av dere på NBUs årsmøte på Leangkollen hotell 2. april!