Alle valgkomiteens kandidater til tillitsverv i NBUs styre og litterære råd ble valgt av årsmøtet 2022.

I styret sitter nå følgende medlemmer:
Alexander Løken (leder), Sanne Mathiassen (ny nestleder), A. Audhild Solberg, Bjørn Arild Ersland, Håkon Øvreås, Liv Gulbrandsen og Arne Svingen (ny). Vara: Åse Ombustvedt.

I det litterære rådet sitter nå følgende medlemmer:
Lene Ask, Harald Nortun, Johan B. Mjønes, Line Halsnes, Alf Kjetil Walgermo (ny) og Linn T. Sunne (ny). Vara: Neda Alaei (ny). Rådet velger selv sin leder.

NBU ønsker de nye tillitsvalgte velkommen i styret og rådet!

 

(Foto Mathiassen: Eigil Korsager. Foto Svingen: Malene Miller Svingen. Foto Walgermo: Agnete Brun. Foto Sunne: NBU. Foto Alaei: Julie Pike)