Takk til alle som deltok på NBUs årsmøte på Leangkollen 2. april! Her er resultatet av avstemningen.

Det var 82 medlemmer til stede. Fullstendig protokoll blir sendt medlemmene på e-post.

Sak 1. Forslag til dagsorden
Godkjent

Sak 2. Konstituering av årsmøtet
Godkjent

Sak 3. Årsmelding 2021
Godkjent

Sak 4. Regnskap 2021 
Vedtatt

Sak 5. Rådets hjørne

Sak 6. Innkomne forslag

6.1 Forslag til endring av kriterier om medlemskap
Vedtatt

6.2 Forslag til endring av statuttene for vederlagsfondet, pkt. 1, 5, 6, 7 og 8
Pkt. 1, 6, 7 og 8 ble vedtatt
Pkt. 5 fikk endret ordlyd som følge av sak 6.3 og ble deretter vedtatt

Vedtatt pkt. 5 (endringer er uthevet):
Grunnstipend tildeles nålevende norske forfattere uten tildelt arbeidsstipend for barne- og ungdomsbokforfattere (fra både NBU og Staten) på grunnlag av årlig innsendt søknad, som utfylles på tilsendt skjema innen oppsatt tidsfrist. Søker som ikke tidligere har mottatt grunnstipend, oppgir første år hvilke bøker det søkes grunnstipend for.

6.3 Forslag til endring av grunnstipendet
Styrets forslag ble revidert som følge av innspill fra årsmøtet og ble deretter vedtatt.

Vedtatt forslag til endring (endringer er uthevet):
Årsmøtet foreslår å endre grunnlaget for fordeling av grunnstipend, med følgende prinsipper:

  • Fordelingen av grunnstipend og søkbare stipend endres fra 50/50 til 60 % til søkbare stipender og 40 % til grunnstipend
  • Man kan motta grunnstipend for maks 20 bøker (tidligere 30)
  • De som får arbeidsstipend ett/flere år, får ikke grunnstipend det året/de årene.

Dette forutsetter også endring av statuttene for vederlagsfondet.

Endring av pkt. 3 og 10 i statuttene for vederlagsfondet som følge av endring av grunnlaget for fordeling av grunnstipend:

Endret pkt. 3 (endring er uthevet):
Fra vederlagsfondet tildeler foreningens litterære råd varierte stipend, så som arbeidsstipend, reise- og studiestipend, prosjektstipend, vikarstipend og grunnstipend, i henhold til statutter for dette fond. Grunnstipendenes andel av vederlagsfondet er 40 %, og utregnes etter kriterier nevnt i punktene 6, 8, 9 og 10 i statutter for dette fond.

Endret pkt. 10 (endring er uthevet):
Grunnstipend beregnes til den enkelte forfatter for minimum 1, maksimum 20 bøker.

Sak 7. Strategi 2022
NBUs mål:
Det kom inn forslag til et nytt mål under pkt. 3:
«- NBU skal jobbe for gode pensjonsordninger for BU-forfattere.»
Forslaget ble vedtatt.

Det kom inn forslag om å revidere et mål under pkt. 4 (understreket):
«-
Skrive kronikker og artikler til offentlige medier, også for å styrke mangfoldet
Forslaget ble vedtatt.

NBUs aksjonspunkter:
Det kom inn forslag til to nye aksjonspunkt:
«- NBU skal aktivt jobbe med tiltak som kan styrke litteratur og litteraturformidling for ukrainske flyktningebarn i Norge og for ukrainske barne- og ungdomsbokforfattere.»
«- NBU skal jobbe for å styrke mangfoldet av norske forfatterstemmer.»
Forslagene ble vedtatt.

Sak 8: Forslag til budsjett 2022
Vedtatt

Sak 9: Årsmelding og regnskap fra NFOF
Tatt til etterretning

Sak 10. Valg 

10.1 Styremedlemmer
A. Audhild Solberg (gjenvalg): Valgt
Sanne Mathiassen (ny nestleder): Valgt
Arne Svingen (ny): Valgt

Se det nye styret her.

10.2 Rådsmedlemmer
Lene Ask (gjenvalg): Valgt
Harald Nortun (gjenvalg): Valgt
Alf Kjetil Walgermo (ny): Valgt
Linn T. Sunne (ny): Valgt
Vara: Neda Alaei (ny): Valgt

Se det nye litterære rådet her.

10.3 Valgkomité
Hilde Hodnefjeld (ny): Valgt
Vara: Lars Mæhle (gjenvalg): Valgt

Valgkomiteen består i tillegg av Eldrid Johansen og Endre Lund Eriksen, som ikke var på valg i år.

10.4 Revisor
BDO: Valgt

 

(Forsidefoto: NBU)