Av Alexander Løken, leder i NBU

Aller først vil jeg takke for et godt årsmøte 2.–3. april. At det var tre år siden sist, ble fort glemt i solveggen på Leangkollen hotell. Fra gjestene våre fra andre foreninger har det kommet mye skryt om at NBU-ere er en trivelig gjeng: meningssterke, men imøtekommende.

Årsmøtet var også en god påminnelse om at NBU ikke bare skal jobbe for et sterkt avtaleverk og nye stipendmidler, men også bidra til et trygt og sammensveiset kollegialt miljø. NBU skal være et sted for tilhørighet. Jeg håper både veteraner og nye medlemmer kan si seg enig i det.

Jeg vil benytte anledningen til igjen å takke avtroppende styre-, råds- og valgkomitémedlemmer for strålende innsats for foreningen. Et grundig referat fra årsmøtehelgen kan dere lese her.

Salen var fullsatt under årets årsmøte. Her klappes det for Magnhild Bruheim (foran til venstre), som tradisjonen tro ble valgt til dirigent. Foto: NBU

Nytt styre

Etter en etterlengtet påskeferie samlet NBUs styre seg til sitt første møte. Nytt styremedlem Arne Svingen og ny nestleder Sanne Mathiassen er på plass, med friske perspektiver og tanker. Og med en nylig vedtatt strategi- og handlingsplan i bagasjen er vi klare for årets styre- og rådsseminar i juni på vertshuset Vita Älgen noen kilometer over svenskegrensa. Vi ser fram til å sveise de tillitsvalgte enda tettere sammen og gi oss i kast med NBUs utfordringer i tiden som kommer.

Nestleder Sanne Mathiassen er på plass i NBUs lokaler og er allerede godt i gang med foreningsarbeidet. Her med NBU-leder Alexander Løken og administrasjonsleder Ellen Liland. Foto: NBU

Forfatterklubbene

På årsmøtet ble det informert om forlagenes forfatterklubber, med en oppfordring til alle om å engasjere seg i dem. Forfatterklubbene blir organisert av Den norske forfatterforening og er viktige fora for å dele erfaringer knyttet til forlaget man er på.

I den pågående royaltystriden har påtrykk fra Aschehoug-forfattere vært avgjørende for å få forlaget til å legge om sin praksis, og jeg vil gi disse forfatterne honnør for at de har tatt affære. Når mange nok av oss forfattere reiser oss opp og sier at dette ikke er greit, har ikke forlagene annet valg enn å lytte. Og det gir resultater.

Ta kontakt med NBUs administrasjon for å få informasjon om kontaktpersoner i de ulike forfatterklubbene.

Sluttstrek for pandemien?

Mandag 25. april lanserte Kulturrådet og Norsk filminstitutt sin sluttrapport «Sterkere tilbake» om koronapandemiens følger for kulturlivet. At litteraturfeltet også har vært rammet av nedstengningene, er det ingen tvil om. For, ja, mye hjemmetid gir kanskje mye skrivetid, men pandemien har også avslørt hvor skjør forfatterøkonomien faktisk er.

En bekymring vi deler med blant andre Norsk Forfattersentrum, er at færre tør å satse på det risikable forfatteryrket, noe som gjør at vi potensielt mister viktige stemmer. Mange forfattere har fått avlyst oppdrag, og noen har hatt en tommere kalender enn tidligere i perioder der samfunnet har vært mer åpent. Når det har vært mulig å gjennomføre forfattermøter, har oppdragsgivere kanskje prioritert trygge, kjente forfatternavn framfor de mindre profilerte. Rapporten peker også på at en indirekte effekt av avlysninger har vært at forfattere ikke har fått markedsført nye utgivelser, som igjen har påvirket salgstallene.

Det har vært to vanskelige år for forfattere og andre kunstnere, men det er grunn til å se optimistisk på framtiden: På Norsk Forfattersentrums årsmøte 22. april ble det meldt fra talerstolen at februar 2022 var den beste måneden for formidlingsinntekter noensinne!

En travel vår

Her i administrasjonen er det travelt som alltid. Fremdeles er krigen i Ukraina en prioritering. Helgen 6.–8. mai deltar NBU på Baltic Writers Councils årsmøte i Visby i Sverige sammen med ledere fra våre søsterforeninger. Det er viktigere enn noensinne å knytte tettere bånd mellom de nordiske og baltiske forfatterorganisasjonene, og vi har også nylig meldt oss inn igjen i EWC (European Writers’ Council), der vi ønsker å ta en mer aktiv rolle. Vi jobber dessuten med følgene av EUs lovverk, som loven om kollektiv forvaltning, som vi informerte om på årsmøtet.

Avtaleverket er et tilbakevendende tema, og NBU vil fortsette arbeidet med en avtale for digitale læremidler og – ikke minst – rydde opp i striden om normalkontrakten. Vi er urokkelige i vårt forsvar av det kollektive avtaleverket og av at forlag ikke skal ha som praksis å avtale individuelle, gjerne dårligere, vilkår med forfatterne. Det arbeides i kulissene, og vi håper å komme tilbake med mer informasjon snart.

20.–22. mai avholdes NBUs skrivehelg for noen heldige utvalgte på Breiva Gjestegaard og Glamping i Bø i Telemark. Vi ønsker at dette skal bli det første av mange skriveopphold i vår regi, og oppfordrer alle medlemmer til å søke ved neste anledning.

Om ikke lenge kan vi igjen møtes på et annet av sommerhalvårets høydepunkter: Norsk litteraturfestival på Lillehammer. Vi håper å se mange av dere over et glass i parken, på foredrag og forfattersamtaler, og ikke minst på NBUs egne arrangementer 2. juni: barnebokbaren og seminaret om tegneserier.

Mye å se fram til, med andre ord!