Av Alexander Løken, leder i NBU

Baltic Writers’ Council (BWC) organiserer 21 baltiske og nordiske forfatter- og oversetterforeninger fra 12 land med over 17 000 medlemmer til sammen. Den 6. og 7. mai var representanter fra foreningene samlet til årsmøte på Gotland.

Det årlige møtet holdes i middelalderbyen Visby på Gotland, da øya er ideelt plassert geografisk i Østersjøen. I Visby ligger også hovedkvarteret til Baltic Centre for Writers and Translators (BCWT), som blant annet tilbyr skriveopphold, og som var vertskap for årsmøtet.

Representanter fra estiske, litauiske, latviske, belarusiske, polske, finske og svenske organisasjoner deltok på møtet. Norges delegasjon besto av Hilde Lyng (leder i Norsk Oversetterforening), Heidi Marie Kriznik (leder i Den norske forfatterforening) og undertegnede.

Deltakerne på årsmøtet. Alle foto: NBU

Fredag ettermiddag ble årsmøtet konstituert, og det ble avholdt valg av styre og diverse utvalg. Hilde Lyng fra Oversetterforeningen ble valgt inn i styret. Det viktigste temaet for dagen var imidlertid krigen i Ukraina. Det var tydelig at flere av landene som var representert på årsmøtet, har vært nødt til å innta en mer praktisk holdning til krigen, da de med egne øyne har sett strømmen av ukrainske flyktninger komme over grensene. Å skaffe til veie mat, klær og tak over hodet er den viktigste prioriteringen for forfatter- og oversetterforeningene i nabolandene til Ukraina, og flere av representantene har flyktninger boende hjemme hos seg.

Det ble påpekt at forfattere og oversettere har et eget ansvar som representanter for det frie ord, og at vi må bruke vår stemme til å protestere mot krigen. Flere av representantene har direkte kontakt med det ukrainske litteraturfeltet, og blant annet den litauiske forfatterforeningen var behjelpelig med å gi NBU kontaktinformasjon til ukrainske barnebokforfattere- og forleggere. BWCs årsmøte avgjorde også at den ukrainske oversetterforeningen skal bli innlemmet som medlemsorganisasjon.

Årsmøtet fant sted på BCWT sentralt i Visby.

Den første møtedagen ble avsluttet med middag i BCWTs lokaler og påfølgende diktopplesninger av ukrainsk poesi, oversatt både til engelsk og til representantenes morsmål. Det var en sterk opplevelse.

Lørdag fikk representantene anledning til å fortelle litt om sine respektive organisasjoner samt redegjøre for viktige litteraturpolitiske saker i hjemlandene. De norske foreningene fortalte blant annet om innkjøpsordningene, normalavtalene og avtalen om strømming av lydbøker som ble forhandlet fram i fjor (Norge er fremdeles det eneste landet der forfattere honoreres pr. lytting i Storytel).

Det norske systemet vakte oppsikt hos mange av de andre foreningene, og det ble både stilt spørsmål og notert flittig. Det var tydelig at vi er privilegerte som har et kollektivt avtaleverk og et velfungerende innkjøpssystem. Likevel var det imponerende å høre hva enkelte av de andre foreningene klarer å få til med forholdsvis begrensete ressurser.

Aller mest inntrykk gjorde innlegget til Barys Piatrovich, forfatter og styreleder i den belarusiske forfatterforeningen. Fengsling av forfattere er fremdeles dagligdags i Belarus, og forfatter- og oversetterforeninger er blitt stemplet som ulovlige og tvunget til å legge ned offisiell drift.

Etter lørdagens møte ble det tid til å vandre i Visbys middelaldergater og besøke ruiner av kirker, festningen og den berømte ringmuren.

Årsmøtet ble avsluttet med middag hos BCWT og samtaler ut i de sene kveldstimer.

NBU vil gjerne få takke Baltic Centre for Writers and Translators og BWCs styre og administrasjon for en hyggelig og lærerik helg, og for den verdifulle anledningen til å knytte tettere bånd med de baltiske og nordiske skribentorganisasjonene.