Kulturrådets tilskuddsordning for litteraturprosjekter har fått oppdaterte retningslinjer. De gjelder fra og med søknadsfristen 2. juni kl. 13:00.

Endringene innebærer at det nå kan søkes tilskudd til prosjekter der siktemålet er rekruttering av litterære stemmer som vil bidra til å utvide mangfoldet i norsk litteratur.

Man kan for eksempel søke om at et manusutdrag skrevet av en minoritetsspråklig forfatter blir oversatt til norsk, slik at utdraget kan presenteres for forlag, tidsskrifter, nettsteder eller arrangører. Man kan også søke om kompetansehevende tiltak, for eksempel skrive- eller oversetterkurs som har til hensikt å rekruttere fra ulike minoritetsgrupper i Norge.

Det er dessuten mulig å søke støtte til litteratur på de nasjonale minoritetsspråkene (kvensk, romani, romanes).

For mer informasjon, se ordningens nettside.

Les mer om satsningen i denne nettsaken.