Av A. Audhild Solberg, styremedlem og nettredaktør i NBU

20.–22. mai var seks barne- og ungdomsbokforfattere samlet i Bø i Telemark til NBUs aller første skrivehelg. Det ble tre inspirerende og produktive dager.

NBU har lenge ønsket å teste ut et nytt medlemstilbud: en skrivehelg der medlemmer diskuterer hverandres tekster, utveksler erfaringer og får tid til å skrive. I februar ba vi interesserte sende oss en søknad, og vi valgte deretter ut seks medlemmer som fikk tilbud om å være med.

Fem av de seks deltakerne samt NBUs administrasjonsleder Ellen Liland forsøker (uten hell) å gli inn i rånemiljøet på Bø stasjon. F.v. Marit Reiersgård, Elin Viktoria Unstad, Ellen, Ingvild Bjerkeland, Ingelin Røssland og Johanne Emilie Andersen. Alle foto: NBU

Etter en kort taxitur fra Bø stasjon sjekket vi inn på Breiva Gjestegaard og Glamping rundt lunsjtider fredag. Stedet var ikke tilfeldig valgt; NBUs administrasjonsleder Ellen, selv fra Bø, hadde testet ut glampingteltene i privat regi i forkant. Ellen var for øvrig med på turen som kokk og generell humørspreder. I tillegg var undertegnede med som tilrettelegger i tekstdiskusjonene.

Breiva gård i vårsol. Låven er gjort om til kjøkken med spiseavdeling.

Det var satt av i alt seks timer til gruppediskusjoner, med én økt fredag og én økt lørdag. Her fikk hver deltaker anledning til å presentere sitt eget manusutdrag samt gi tilbakemeldinger på de andres. Alle var godt forberedt, og diskusjonene rundt bordet var både lærerike og ansporende.

Fredagen tok vi gruppediskusjonen utendørs i det fine været. Stemningen var gjennomgående god, også når det var tilløp til uenighet i gruppa. F.v. Johanne Emilie Andersen, Elin Viktoria Unstad, Ingelin Røssland og Marit Reiersgård.

Diskusjonen fortsatte lørdag, denne gangen innendørs. F.v. Elin Viktoria Unstad, Marit Reiersgård og Ingvild Bjerkeland.

Mat må man også ha! Ingelin Røssland serverer Ellens hjemmelagde fiskesuppe til de andre deltakerne. F.v. bak Ingelin: Marit Reiersgård, Linn T. Sunne, Ingvild Bjerkeland, Johanne Emilie Andersen og Elin Viktoria Unstad.

Det var satt av god tid til egen skriving, og deltakerne benyttet tiden godt. Alle hadde hvert sitt telt (eller rom i huset), og disse var i flittig bruk både før og etter gruppediskusjonene fredag og lørdag samt før avreise søndag.

Et av safariteltene på Breiva, med upåklagelig utsikt til telemarksk furuskog.

I noen av teltene følte man seg nærmest hensatt til Karen Blixens Afrika.

Breiva by night.

Da det var tid for avreise søndag, var alle deltakerne – samt Ellen og undertegnede – enige om at helgen hadde vært en aldri så liten vitamininnprøyting, både skrivemessig, idémessig og sosialt.

Sjansen er med andre ord stor for at NBU arrangerer en skrivehelg igjen!