Skien kommune i Telemark har etablert satsingen «Kunstnerbyen Skien» for å tiltrekke seg miljøer og personer som kan bidra til å revitalisere Skien som en levende kulturby.

Som et ledd i satsingen utlyser de et kunstnerstipend på kr 165 000 samt to arbeidsstipend à kr 30 000.

Kunstnerstipendet består av et opphold i Skien med vederlagsfri bolig samt egnet verksted/atelier. Stipendiaten mottar kr 135 000, mens kr 30 000 øremerkes til prosjektmidler knyttet til formidling i forbindelse med stipendiatens opphold i Skien.

Oppholdet i Skien skal vare i minst 10 og maks 12 måneder. Stipendiaten forplikter seg til å gjøre nytte av bolig og verksted i perioden som stipendet gjelder.

De to arbeidsstipendene kan søkes av profesjonelle kunstnere (skapende og utøvende) med tilhørighet til Skien. For at en kunstner uten tilhørighet til Skien skal kunne søke om arbeidsstipendene, må prosjektet gjennomføres og formidles i Skien innenfor en gitt tidsramme.

Søknadsfristen for begge stipendordningene er 31. august 2022.

Les mer og søk elektronisk her.

 

(Forsidefoto: Kunstnerbyen Skien)