Av Alexander Løken, leder i NBU

Bransjenettstedet Bok365 melder i en kommentar 21. juni at strømmetjeneste-bonanzaen vi har sett de siste årene, er i ferd med å dempe seg: «Mens vi i 2020 hadde en inntektsvekst i strømmemarkedet på 37 prosent, flatet vekstraten i fjor ned til 20 prosent (Forleggerforeningens bransjestatistikk).»

Storytel
Flere forlag uttrykker uro over at spesielt den norske avdelingen av Storytel virker lite interessert i å ta inn nye titler, skriver Bok365: «Uvilligheten skaper uro hos berørte forfattere, samt irritasjon hos forlagene som har lagt betydelige ressurser i produksjon av bøkene.»

Også NBU har mottatt henvendelser fra forfattere som er bekymret over at Storytel den siste tiden ser ut til å ha innført en slags inntaksstopp fra andre forlag enn eierforlaget Cappelen Damm, som kommentert av Bok365 i april. Det er naturlig at forfattere som ikke er på Cappelen Damm, også ønsker å ha lydbøkene sine tilgjengelig på Storytel, som sitter på en betydelig andel av strømmemarkedet.

«Fra enkelte forlagshold har det tidvis vært spekulert i om Cappelen Damm bruker sin eierandel til å gi egne lydbøker forkjørsrett i tjenesten», skriver Bok365, men: «Det er imidlertid lite som tyder på dette. Etter hva vi kjenner til har Cappelen Damm ikke vesentlig større markedsandeler hos Storytel enn hva forlaget har i andre segmenter av det norske bokmarkedet.»

I hvor stor grad denne analysen tar hensyn til barnebøker, nevnes ikke i kommentaren.

NBU erfarer at det pågår forhandlinger mellom flere forlag og Storytel, og vi følger situasjonen fortløpende.

Les hele saken her

(Forsidefoto: Depositphotos)