Dette oppropet sto på trykk i Klassekampen 10. september 2022. Avisen har også publisert en artikkel om saken. Den kan leses her.