For å bli vurdert til NBUs fonds stipend kreves det at du har gitt ut minst én skjønnlitterær barne- eller ungdomsbok. Søknadsfristen er 17. oktober 2023 kl. 13:00.

Søknadsskjemaet ligger lenger ned på siden.