I dag er det nøyaktig 75 år siden NBU ble stiftet. 29. september 1947 møttes 15 forfattere hjemme hos Evi Bøgenæs og stiftet Ungdomslitteraturens Forfatterlag, som i 1994 ble omdøpt til  Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere. I anledning jubileet har våre søsterforeninger og samarbeidspartnere sendt sine gratulasjoner.  Her er alle samlet.

Hilsen fra Den norske Forfatterforening ved leder Heidi Marie Kriznik:

Litteraturen kan gjenspeile barnets virkelighet og forskyve den. Verden har ingen hjørner! Og den har mange.

Norske barne-og ungdomsbøker står sterkt.

Norske barne- og ungdomsbokforfattere er viktige og dyktige.

Norske barne- og ungdomsbokforfattere skaper lesere.

Den norske forfatterforening gratulerer NBU, Norske barne- og ungdomsbokforfattere, med 75 viktige år.

Vi takker for bøkene, og illustrasjonene.

Vi takker for hvordan bøkene bidrar til å formulere verden. Og at det skapes så mange verdener.

 

 

 


Hilsen fra Foreningen !les:

Kjære NBU!

Norsk barne- og ungdomslitteratur har skyhøy kvalitet. Det kryr av gode forfattere, illustratører og tegneserieskapere. Som formidlere er vi takknemlige for alle de gode bøkene som skapes år etter år.

Dere har gjort, og gjør fortsatt, en utmerket jobb for norske barne- og ungdomsbokforfattere og for barne- og ungdomslitteraturen! NBU-medlemmer har bidratt til å gi mange barn og unge leselyst og gode leseopplevelser. Vi er stolte over å ha dere som samarbeidspartnere, og ser frem til videre samarbeid for både leserne, litteraturen og formidlerne i årene som kommer.

Gratulerer så mye med 75 år!

Vennlig hilsen
25-åringen Foreningen !les


Hilsen fra Dramatikerforbundet ved leder Ellisiv Lindkvist:

Kjære NBU

Dere er riktignok noen år yngre enn oss, men en verdig og viktig lillesøster. Vi har vokst opp sammen og henger fortsatt sammen. Vi har et nært og godt forhold, vi bor vegg i vegg, treffes ofte og har mange sammenfallende interesser som vi samarbeider tett om. Vi støtter og heier på dere i alle sammenhenger.

Dere holder dere da også usedvanlig godt, alderen tatt i betraktning. Muligens fordi dere følger godt med på hva barn og ungdom driver med.

Kjære NBU – gratulerer med 75-årsdagen!

Alle gode ønsker fra
Dramatikerforbundet (84)

 

 

 


Hilsen fra Norsk barnebokinstitutt (NBI):

Kjære Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere: Gratulerer med dagen! Hipp hurra!

Ungpikebokforfatternes betydning kan ikke overdrives. De skapte foreningen for de som skriver for de viktigste leserne og skrev bøker som formidlet et frigjøringspotensial.

Ungpikeboksjangeren var et resultat av kvinnekampen. Bøkene gav unge piker verdi i en tid da kvinner måtte kjempe seg til stemmerett, eiendomsrett og adgang til utdanning. Sjangeren gav de som var oppdratt til å være stille og føyelige nye forbilder, hovedpersoner som hadde handlekraft og et eget syn på tilværelsen, som tok utdanning, da det ikke var en selvfølge, og selv kunne bestemme over sin kjærlighet.

Ungpikeboksjangerens samfunnsbetydning kan sammenliknes med den moderne barnelitteraturens, den som setter barnets perspektiv på tilværelsen foran de voksnes. Hurra for alle dere forfattere som prioriterer barn og unge! I dag er dere 75 år og kampsakene er endret, men barnelitteraturens frigjøringspotensial er det like viktig å hegne om i dag som den gang.

Barn fortjener de beste litterære tekstene. NBUs medlemmer skriver og tegner dem, enten det er skjønn- eller faglitterært. Takk til NBU for foreningens takhøyde. Medlemmene deres skaper verbal og visuell tekst, den er både skjønn og saklig og formes opp mot ulike medier. Et slikt mangfold er den viktigste garantien for at barne- og ungdomslitteraturen ivaretar sin betydning for fremtidens barn og unge.

Norsk barnebokinstitutt er dere dypt takknemlige for at dere løfter den litterære fanen for dagens og morgendagens barn og unge. Hurra for dere! Og takk for at dere har hjulpet oss med å bygge opp vår virksomhet i løpet av de siste drøyt 40 årene; spesielt takk for bistanden til å bygge opp våre forfatterutdanninger på bachelor- og masternivå.

Norsk barnebokinstitutt gratulerer NBU med dagen og takker for alt godt samarbeid opp gjennom årene. Vi ønsker dere lykke til i det viktige videre arbeidet. Hurra for dere!

Vi overfører et beløp til Norsk PENs krisefond som jubileumsgave.


Hilsen fra Forleggerforeningen ved administrerende direktør Heidi Austlid:

Gratulerer med dagen til alle norske barne- og ungdomsforfattere. De viktigste leserne er barn og unge, og gjennom bøkene gir dere historier, kunnskap og opplevelser som pirrer nysgjerrighet, utvikler konsentrasjon, empati, fantasi og kreativitet. Takk for alt dere skriver som gir unge lyst til å lese – ikke bare en, men mange bøker. Vi gleder oss til fortsettelsen!

Takk for godt samarbeid til alle NBUere, og fra Forleggerforeningen er jubileumsgaven et bidrag til Norsk PENs krisefond


Hilsen fra Bokhandlerforeningen ved direktør Anne Schiøtz:

Tusen, tusen takk for morsomme, spennende, fargerike, gale, fantasifulle, alvorlige, sprudlende, lærerike, gjenkjennelige, triste, altoppslukende og nyskapende bøker til unge lesere i 75 år! Barn og unge er, som kjent, våre aller viktigste lesere. Det gjør, også som kjent, barne- og ungdomsbokforfatterne til de aller viktigste forfatterne vi har.

Gode bøker er avgjørende for å skape nye generasjoner med lesere. Det er så mye i livet som er avhengig av at du leser godt. Derfor er det viktig at vi alle kan hjelpe barna å knekke lesekoden og finne lesegleden. Som en av våre mange dyktige bokhandlere sa; «Noe av den viktigste bokhandelen skal gjøre er å opplyse, underholde – og gjøre unge glade i bøker». Som samfunn er vi helt avhengige av gode forfattere, som har rom og mulighet for å skrive gode bøker for de viktigste leserne.

Årlig deler Bokhandlerforeningen, på vegne av landets bokhandlere, ut et stipend på til en barne- eller ungdomsbokforfatter. Stipendet har som formål å utvikle forfatterskap og løfte de nye barnebøkene frem. I anledning bursdagsfeiringen er vi glade for å fortelle at vi fra 2023 øker stipendet fra 40 000 til 60 000 kroner.

Tusen takk for den enormt viktige jobben dere gjør, og for langt og godt samarbeid.

Gratulerer med 75 år!


Hilsen fra Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO) ved generalsekretær Arne Vestbø:

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO) gratulerer Norske barne- og ungdomsbokforfattere (NBU) med 75-årsjubileet! Vi er glade for vårt mangeårige og tette samarbeid, og ser fram til videre felles innsats for best mulig ivaretakelse av forfatteres rettigheter og for mer lesing av skjønnlitteratur og sakprosa hos barn og unge.


Hilsen fra Kritikerlaget ved generalsekretær Anne Merethe K. Prinos:

Kjære NBU

Tusen takk for utrettelig arbeid for den norske barne- og ungdomslitteraturen gjennom 75 år! For som det het da NBU fylte 70 – det er deres medlemmer som skriver «de beste bøkene for de viktigste leserne».

Men NBU er også foreningen med det store hjertet, foreningen der døren alltid står åpen. Som eneste ansatte i en liten skribentorganisasjon har det for meg personlig vært uvurderlig. Så tusen takk til alle styreledere og nestledere jeg har sett komme og gå gjennom de siste 20 årene, og ikke minst til Ellen Liland, selve grunnpilaren i foreningen!


Hilsen fra Forfatterforbundet ved leder Eystein Hanssen:

Kjære jubilant, gratulerer med 75-årsdagen!

Det fins ikke viktigere lesere enn barn og unge. Om de ikke begynner å lese, vil det lesende mennesket sakte, men sikkert dø ut. Derfor er det så utrolig viktig, ja faktisk eksistensielt for litteraturen, at unge lesere blir særskilt ivaretatt. Det er barne- og ungdomsbokforfatterne som garanterer alle voksenbokforfattere framtidige lesere.

Forfatterforbundet sender sine varmeste gratulasjoner til Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere. Samtidig byr vi på et konstruktivt og støttende samarbeid i det videre, om litteratur for den viktigste lesergruppen.

Som gave gir vi et pengebidrag til PEN.


Hilsen fra Oversetterforeningen ved daglig leder Hilde Sveinsson:

Kjære barne- og ungdomsbokforfattere

Gratulerer hjerteligst med 75-årsdagen.

Vi vil gjerne benytte anledningen til å takke for godt samarbeid, godt kollegialt samvær, og ikke minst den svært hyggelige sosiale omgangen.

Takk til alle NBU-forfattere for den viktige rollen dere har og har hatt i 75 år for barn i alle aldre.

Hilsen fra Norsk Oversetterforening