Nyheter

– Forfattere trenger gode arbeidsvilkår

løken

I dag presenterte Kultur- og likestillingsdepartementet sitt budsjett for 2023 (kan ses her). NBUs leder Alexander Løken er positiv til satsningen på leselyst, men etterlyser en økning i innkjøpsordningene og stipendmidlene.

I budsjettet foreslår regjeringen bl.a. å øke tilskuddene til litteratur- og leselysttiltak.

– I Norge leser vi færre bøker enn før, og mange leser ingen. Det uroer oss, og derfor satser vi stort for å få snudd den negative trenden, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Regjeringen gir 10,6 millioner kroner mer i støtte til litteratur- og leselysttiltak, fordelt på flere foreninger som jobber med dette, bl.a. Leser søker bok, Foreningen !les og Norsk barnebokinstitutt.

– Aller først: Det er positivt at våre venner og kollegaer i leselystforeningene blir styrket med friske midler i det magreste statsbudsjettet på flere tiår. Dette er et tydelig signal om at regjeringen ønsker å prioritere lesing og den lovede nasjonale leselyststrategien, uttaler NBUs leder Alexander Løken.

– Jeg skulle imidlertid ønske denne styrkingen også ble forfattere til del. Om vi skal få til en vellykket satsning på lesing, er det viktig at vi bevarer bredden av utgitt litteratur og gir forfattere gode arbeidsvilkår. Vi trenger sårt en økning i innkjøpsordningene og stipendmidlene som står i stil til prisveksten i samfunnet for øvrig.

– Et av de viktigste og beste virkemidlene for å få barn til å lese er god tilgang til litteratur, fortsetter Løken. – NBU har i en årrekke tatt til orde for en innkjøpsordning for skolebibliotek, og når vi nylig har sett tall på hvor gode resultater den midlertidige ordningen har hatt, er det på tide å gjøre denne ordningen permanent – og at den gjelder alle landets skolebibliotek. NBU ser fram til å gi vårt innspill budsjetthøringene som kommer.

Les mer om kulturbudsjettet her.


(Foto Alexander Løken: Moment studio)

 

Kommentarfeltet er stengt

Ansvarlig redaktør: Alexander Løken
Redaktør: Elin Hansson

E-post: sekretariat@nbuforfattere.no

Telefon: (+47) 22 47 85 70

Postadresse: Postboks 1898 Vika, 0124 Oslo