Av Alexander Løken, leder i NBU

Kjære forfattere, det var godt å se så mange av dere på NBUs medlemsmøte og 75-årsfeiring den 24. september. Fra både medlemmer og gjester har vi fått tilbakemeldinger om at det var en feiende flott fest, og det må sies at det er en takknemlig oppgave å skulle arrangere fest for en så sammensveiset og feststemt gjeng. Fellesskapsfølelsen står særlig sterkt i NBU, noe jeg også framhevet i jubileumstalen. Så gratulerer igjen – og måtte NBU leve i (minst!) 75 år til.

En spesiell takk til jubileumskomiteen, som foruten administrasjonen besto av Mari Kjetun, Karin Kinge Lindboe og Ragnar Aalbu. Sistnevnte designet også den flotte jubileumslogoen.

Noen av festdeltakerne på jubileumsfesten på Litteraturhuset 24. september: Foran f.v.: tidligere NBU-leder Taran Bjørnstad, Leser søker bok-leder Monica Helvig, Bjørn Sortland og Tyra T. Tronstad. Foto: NBU

Fortsatt krig og uro

Da vi møttes til årsmøte i mars, var det i skyggen av invasjonen av Ukraina. Brutaliteten vi var vitne til på tv, preget oss. Men årsmøtet var også preget av solidaritet, og vi vedtok at vi skulle gjøre det vi kunne for å hjelpe forfattere og flyktninger som var rammet av krigen.

At vi møttes til medlemsmøte idet vi så en opptrapping i krigen, er en tankevekker, men også en frustrerende påminnelse om at vi ikke må bli blaserte av den evige strømmen av inntrykk. Det er vanskelig å hjelpe, hvor mye vi enn ønsker det. Men jeg vil appellere til NBUs medlemmer om å sende oss ideer til hvordan vi kan bidra. Styret og administrasjonen er takknemlige for alle innspill og forslag.

Normalkontrakt

Siden striden rundt realisasjonsroyalty blusset opp for et år siden, er det blitt skapt et narrativ om at normalkontrakten er en dårlig avtale. Det syns jeg ikke at den er. Å si at kontrakten er dårlig når den tolkes i forfatterens disfavør, er en måte å fraskrive seg ansvar på.

Likevel, som de fleste avtaleverk må normalkontrakten fra tid til annen oppdateres, og jeg er helt enig i at vi trenger en avtale som er forståelig for alle. Ja, alle forfattere lese avtalene de inngår nøye, men det må også ligge et premiss i bunn om at man skal kunne stole på forlaget sitt. Jeg oppfordrer dere til å kontakte oss i NBUs administrasjon om dere er usikre på avtalene dere blir tilbudt.

Uansett er jeg veldig glad for at NBU og Den norske Forfatterforening tidligere i høst ble enige med Forleggerforeningen om bruken av realisasjon og nedsettelsessalg. Vi har dermed fått på plass en definisjon av hva realisasjon er, og når det kan brukes:

  1. Realisasjon er et alternativ til makulering.
  2. Realisasjon er et unntak. Normalroyalty skal som hovedregel brukes i fripris.
  3. Når en utgave realiseres, skal det ikke finnes planer om nytt opplag.
  4. Mammut kan brukes til realisasjon, men er ikke ensbetydende med realisasjon.
  5. Normale tilbud skal ikke utløse realisasjonsroyalty.

Nå som vi har fått en tydelig definisjon forankret i foreningene, håper jeg at det ryddes opp i de siste sakene der for lite royalty er utbetalt, så vi kan sette i gang med å oppdatere normalkontrakten.

Boklov og lydbøker

I disse dager jobber vi også med innspillet til boklovforslaget, som har frist 18. november. For å parafrasere nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre, som har ledet arbeidet: Bokloven handler om å sementere den hellige treenighet: fastpris, innkjøpsordningene og normalkontraktene.

Jeg er absolutt enig i det, men jeg tror ikke vi skal underkjenne viktigheten av en boklov som også regulerer det digitale markedet. Lydbokmarkedet er et voksende marked, og loven må ta hensyn til alternative former for framføring av lydbøker. Vi må ikke glemme at det kan dukke opp forskjellige hybridformater i framtiden som kan være et positivt tilskudd til «formatfloraen» og gagne både forfattere og lesere/lyttere.

I forrige lederbrev advarte jeg mot at en del forfattere følte seg utelatt fra strømmetjenester eid av andre forlag enn deres eget. Dette er en uheldig utvikling, og det er derfor positivt at bransjenettstedet Bok365 har satt fokus på problematikken i flere saker den siste tiden:

Les: Dominerer i egne strømmetjenester

Les: – Det er et styrt valg av litteratur

Statsbudsjettet

Oktober er budsjettid, og at regjeringen har tilført friske midler til blant andre Leser søker bok, Foreningen !les og Norsk barnebokinstitutt, er et positivt signal om at den kommende leselyststrategien prioriteres.

Men en satsning på leselyst må også innebære en satsning på forfatterne som faktisk skal skrive bøker som fenger og underholder, ja, skaper nettopp leselyst. Vi behøver derfor en reell økning av stipendmidlene og styrking av innkjøpsordningene.

NBU leverer i disse dager et skriftlig innspill til kulturbudsjettet og håper å bli invitert til høring på Stortinget senere denne måneden. Vi ser fram til å minne kulturkomiteen på at forfattere, illustratører og tegneserieskapere er avhengig av gode arbeidsvilkår for å kunne skrive og tegne gode bøker.