Leser søker bok har fått midler fra Fritt Ord og Kulturrådet til å arrangere et flerspråklig skriveverksted for unge voksne. Er du mellom 18-34 år, flerspråklig og skriver skjønnlitteratur, er dette verkstedet for deg.

Foto: Pexels/Leser søker bok

Verkstedet vil bestå av seks helgesamlinger i 2023: tre i vårsemesteret og tre i høstsemesteret. Alle deltagerne sender inn nyskrevet tekst på to språk før hver samling. Leser søker bok har plass til åtte deltagere.

Søknadsfristen er 1. desember.

Les mer og søk her!