Skolebiblioteket ved Gamlebyen skole i Oslo er tildelt prisen Årets bibliotek for sin store innsats for skolen og elevenes leselyst og for å være et forbilde for andre skolebibliotek. NBU gratulerer!

Prisen ble delt ut av Fritt Ord-direktør Knut Olav Åmås under et arrangement på Deichman Grünerløkka 12. januar.

– Prisen går til skolebiblioteket ved Gamlebyen skole, men er også en anerkjennelse av Oslo kommunes grep for å styrke skolebibliotekene i byen, sier Vidar Lund, juryleder og leder i Norsk Bibliotekforening.

På Gamlebyen skole er biblioteket skolens hjerte. Det er en aktiv kultur- og kunnskapsformidler og er viktig både faglig, sosialt og språklig for elevene. Foto: Norsk Bibliotekforening

Gamlebyen skole var en av de første skolene i Oslo som fikk eget bibliotek, og i 2023 fyller skolebiblioteket 100 år. Biblioteket arrangerer kunstutstillinger, bokkafé, fortellerstunder og leseklubb. Bibliotekslæreren bidrar aktivt med litteraturformidlin, og arrangerte vinteren 2022 litteraturuke med Kronprinsesse Mette Marit som gjest.

– Skolebiblioteket skal være et magisk sted, mener bibliotekslærer ved Gamlebyen, Elisabeth Jensen Lombnæs. – Dette skal være et annerledes rom og noe annet enn skolen.

Hun bruker mye tid på å bli kjent med elevene for å finne ut av hva de liker å lese. Det er viktig for å vekke leselysten og dyrke gleden av å lese.

– I vår bydel er det flere familier som har dårligere råd enn mange andre steder. Det er en kjent sak at materielle goder er ulikt fordelt, men her kan vi som skole og skolebibliotek gjøre en forskjell. Alle barna får tilgang til litteratur og gode felles opplevelser, sier Elisabeth Jensen Lombnæs.

Prisvinneren fikk et grafisk trykk og får låne Brageprisen som ble tildelt folkebibliotekene kollektivt i 2013.

De nominerte til Årets bibliotek 2022 var: Skolebiblioteket på Gamlebyen skole, Oslo, Horten bibliotek, Ringsaker bibliotek, Viken fylkesbibliotek, Senja bibliotek.