NBU, Den norske Forfatterforening (DnF) og Forfatterforbundet er enige om en videre felles forhandling om ny normalkontrakt for begge avtaleområdene.

NBU og DnF trer fra 17. januar inn i forhandlingene, og de tre organisasjonene forhandler etter dette som likeverdige parter.

Det har vært et ønske fra både forfatter- og forleggersiden om å få til felles forhandlinger. Nå er dette en realitet, og begge sider av bordet kan konsentrere seg om en best mulig normalkontrakt for de skjønnlitterære forfatterne.

De særskilte vilkårene for barne- og ungdomsbøker vil bli forhandlet separat.

Lederne i de tre organisasjonene: Alexander Løken (NBU), Heidi Marie Kriznik (DnF) og Eystein Hanssen (Forfatterforbundet). Foto: Moment studio, DnF og Bonnier