Takk til alle som deltok på NBUs årsmøte på Leangkollen 25. mars! Her er resultatet av avstemningen.

Årsmøtet ble tradisjonen tro holdt på Leangkollen hotell i Asker. Foto: NBU

Sak 1. Forslag til dagsorden
Godkjent

Sak 2. Konstituering av årsmøtet
Godkjent

Sak 3. Årsmelding 2022
Godkjent

Sak 4. Regnskap 2022
Vedtatt

Sak 5. Åpenhetsrapport

Sak 6. Rådets hjørne

Sak 7. Innkomne forslag

7.1 Generelle prinsipper for fordeling av kollektive vederlagsmidler
Vedtatt

7.2 Forslag til endring av § 3, 9, 18 og 27 i NBUs vedtekter
Vedtatt

7.3 Forslag til endring av § 13 i NBUs vedtekter
Vedtatt

Vedtatt forslag til endring (endringer er uthevet):

§ 13 Valgkomité
Valgkomiteens medlemmer skal ha en funksjonstid på  3 – to tre – år, likevel slik at minst ett av medlemmene er på valg hvert år. Varamedlem velges for 1 – ett – år.

7.4 Forslag til endring av grunnstipend
Vedtatt

Vedtatt forslag til endring i pkt. 5 i statuttene til NBUs vederlagsfond (endring er uthevet):

5. Grunnstipend tildeles nålevende norske barne- og ungdomsbokforfattere uten tildelt arbeidsstipend for barne- og ungdomsbokforfattere (fra både NBU og Staten) på grunnlag av årlig tilsendt søknad, som utfylles på tilsendt skjema innen oppsatt tidsfrist. Søker som ikke tidligere har mottatt grunnstipend, oppgir første år hvilke bøker det søkes grunnstipend for.

Sak 8. Strategi og aksjonspunkter 2023
Vedtatt

Sak 9: Forslag til budsjett 2023
Vedtatt

Sak 10: Årsmelding og regnskap fra NFOF
Tatt til etterretning

Sak 11. Valg 

11.1 Styret
Alexander Løken (leder, gjenvalg): Valgt
Håkon Øvreås (gjenvalg): Valgt
Nora Dåsnes (ny): Valgt
Mahmona Khan (ny): Valgt
Vara: Åse Ombustvedt (gjenvalg): Valgt

Se det nye styret her.

11.2 Rådet
Lene Ask (gjenvalg): Valgt
Harald Nortun (gjenvalg): Valgt

Se det litterære rådet her.

11.3 Valgkomité
Mari Moen Holsve (ny): Valgt
Magnus Buen Halvorsen (ny): Valgt
Vara: Bjørn Arild Ersland (ny): Valgt

Valgkomiteen består i tillegg av Hilde Hodnefjeld, som ikke var på valg i år.

11.4 Revisor
BDO: Valgt

Fullstendig protokoll blir sendt medlemmene på e-post.