Alle valgkomiteens kandidater til tillitsverv i NBUs styre og litterære råd ble valgt av årsmøtet 2023.

Styret
Leder Alexander Løken samt styremedlemmene Håkon Øvreås, Liv Guldbrandsen og Bjørn Arild Ersland var på valg. De to førstnevnte tok gjenvalg og ble valgt. Liv Gulbrandsen og Bjørn Arild Ersland tok ikke gjenvalg.

Nora Dåsnes og Mahmona Khan var innstilt som nye styremedlemmer. Begge ble valgt.

I styret sitter nå følgende medlemmer:
Alexander Løken (leder), Sanne Mathiassen (nestleder), A. Audhild Solberg, Håkon Øvreås, Arne Svingen, Nora Dåsnes (ny) og Mahmona Khan (ny). Vara: Åse Ombustvedt.

Det litterære rådet
Lene Ask og Harald Nortun var på valg etter henholdsvis fire og fem år som medlemmer. Begge tok gjenvalg og ble valgt.

I det litterære råd sitter nå følgende medlemmer:
Lene Ask, Harald Nortun, Johan B. Mjønes, Line Halsnes, Alf Kjetil Walgermo og Linn T. Sunne. Vara: Neda Alaei. Rådet velger selv sin leder.

NBUs styre takker Liv og Bjørn Arild for innsatsen de to siste årene og ønsker Nora og Mahmona velkommen som nye styremedlemmer!

Nora Dåsnes (f. 1995) og Mahmona Khan (f. 1973). Foto: Agnete Brun og Mahmona Khan.com