Norsk barnebokinsitutt tar opp nye studenter til forfatterutdanningen på bachelornivå. Studieoppstart er 17. august 2023.

Forfatterutdanningen i skrivekunst og litteraturformidling er et deltidsstudium rettet mot dem som ønsker å skrive for barn og unge. Studiet er toårig, med en tredagers samling hver måned. Studentene arbeider med oppgaver mellom samlingene.

Studiet gir 60 studiepoeng og har en arbeidsmengde tilsvarende halvparten av et fulltidsstudium. Utdanningen legger til rette for at studentene kan være i arbeid eller studere ved siden av. 

Studiet ledes av fagleder Steffen Sørum. Både ansatte på instituttet og eksterne forelesere, formidlere og forfattere underviser på studiet. 

Studiet gir rett til støtte fra Statens Lånekasse for utdanning.

Søknadsfrist er 15. mai 2023

Les mer om studiet og søk her.