Av Alexander Løken, leder i NBU

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) og NBU-leder Alexander Løken med selveste Prop. 82 L, Lov om omsetning av bøker (bokloven). Alle foto: NBU

Fredag 31. mars ble forslag til boklov sendt til Stortinget. I proposisjonen har NBUs innspill i stor grad blitt hørt. Her er noen av de viktigste punktene for barne- og ungdomsbokforfattere.

Fastpris
Kulturdepartementet har landet på fastpris per format, i tråd med NBUs forslag, som lyder:

12 måneders rullerende fastpris, der utgivelse av hvert format, herunder ebok, pocket/billigbok og lydbok, utløser en ny fastpris.

Årets påskelektyre: Bokloven

Fastprisen sikrer bredde og hindrer at smale bøker til fullpris skal måtte konkurrere på pris med paller med fjorårets bestselgere. Fastprisen er også et viktig virkemiddel for å hegne om og forlenge levetiden til den fysiske boka i konkurranse med blant annet lydbøker i strømmetjenester.

Stykksalg på lydbøker
I bokloven foreslås det at alle lydbøker skal kunne selges stykkevis i alle strømmetjenester innenfor fastprisperioden.

NBU kommenterte også dette i vårt innspill:

Det er positivt at nedlastbare lydbøker blir mer tilgjengelige, og at dette kan føre til et bredere utvalg, men det er også en viss bekymring for at strømmetjenestene vil bruke dette som en unnskyldning til å «gjemme» korte barnebøker bak betalingsmurer. Denne bekymringen må ses i sammenheng med at vi allerede har sett indikasjoner på at strømmetjenestene ønsker å stramme inn på utvalget av korte barnebøker, da disse strømmes mye og dermed er mindre lønnsomme for tjenestene.

Hvordan forslaget vil gjøre seg gjeldende i praksis, vil tiden vise.

Bokhandlerrabatt
Bokhandlerrabatten på 12,5 % fjernes. Dette er også i tråd med NBUs innspill:

En sluttkunderabatt som i praksis legges automatisk på i de store salgskanalene, oppleves ikke som en reell rabatt for sluttkunden. Det oppleves også forvirrende for kunder at sluttkunderabatten oftere blir benyttet i nettbutikk enn i fysiske butikker, og dette svekker forståelsen av fastpris som et viktig virkemiddel. Vi syns det er viktig å påpeke at fastprisen skal og bør være fast i hele perioden.

Normalkontrakten
Bokloven lovfester også at det kan forhandles fram normalavtaler på foreningsnivå. Normalkontrakten er et viktig litteraturpolitisk verktøy som gir forutsigbare rammer for alle forfattere. Også illustratører og tegneserieskapere får nå mulighet til å framforhandle normalavtaler.

Les hele den nye bokloven her

En rekke kulturorganisasjonsledere feirer bokloven sammen med kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Hurra!