Barn og unge leser mindre enn før. Nå har regjeringen sparket i gang en nasjonal leselyststrategi for å få flere til å lese mer.

— Lesing er noe av det viktigste vi gjør i livet. Lesing er viktig for utdanningen vår, for folkeopplysning og for deltakelse i demokratiet. Og ikke minst: Bøkene tar oss til nye verdener og gir oss nytt blikk på oss selv og samfunnet. Derfor skal vi i regjeringen nå jobbe for å vekke leselyst og bygge god lesekultur med plass til alle, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen og kunnskapsminister Tonje Brenna på biblioteket på Rustad skole i bydel Østensjø i Oslo. Foto: KUD

Leselyststrategien er en del av en større satsing på litteratur og lesing fra regjeringen. Regjeringen økte tilskuddsordningen for skolebibliotek til 25 millioner kroner i 2023, med en prioritering av levekårsutsatte områder.

— Før påske la vi fem et forslag til ny boklov. Vi har også økt støtten til leseorganisasjonene, vi har styrket innkjøpsordningene for sakprosa, og vi vil styrke bibliotekfeltet med mer spillemidler, sier Trettebergstuen.

Leselystrategien skal være klar på nyåret 2024. Fram til det vil litteraturfeltet komme med innspill til arbeidet. I januar ble et leselystseminar arrangert hos Norsk barnebokinstitutt.

Onsdag 26. april arrangeres et nytt seminar kl. 9:00-12:00 samme sted. Les mer og meld deg på her.