NBUs litterære råd er foreningens sakkyndige i alle spørsmål av litterær karakter. De utgjør også foreningens stipendkomité. I årets første spalte tar de for seg årets stipendutdeling.

I mars ble stipendutdelingen for 2023 endelig offentliggjort. Noen av dere som søkte, ble svært glade, mens andre igjen ble skuffa.

Også i år var det flere søknader enn midler til rådighet, derfor er rådets oppgave å lese alle barne- og ungdomsbøker som kommer ut, og alle stipendsøknader som kommer inn. Deretter skal vi innstille søkere til stipend på grunnlag av en skjønnsmessig vurdering av kunstnerisk kvalitet og aktivitet. 

Kunstnerisk kvalitet og aktivitet

Å vurdere kunstnerisk kvalitet er ingen eksakt vitenskap, og vurderingene og tildelingene vil derfor endre seg ut fra hvem som til enhver tid sitter i rådet. Et viktig prinsipp i forvaltningen av stipendene er fagfellevurderingen. Det betyr at medlemmene av stipendkomiteen skal bestå av folk som utøver og innehar samme fagkompetanse som medlemmene av den kunstnerorganisasjonen som oppnevner stipendkomiteen. 

Det er medlemmene i NBU som bestemmer hvem som skal sitte i rådet/stipendkomiteen ved å stemme over kandidater på årsmøtet. Dette er et viktig demokratisk prinsipp i foreningen. Siden det litterære rådet fordeler store midler, er det viktig at medlemmene av rådet blir byttet ut jevnlig. Det er ikke mulig å sitte mer enn seks år. Etter de tre første årene er rådets medlemmer på valg hvert år. Rådet skal være sammensatt slik at det representerer begge målformer og kjønn. 

I Forskrift om statens stipend og garantiinntekter for kunstnerestår det at vi i tildelingen av stipend kunskal legge vekt på kunstnerisk aktivitet og kvalitet. Det skal ikke tas hensyn til kjønn, medlemskap i kunstnerorganisasjoner eller religiøs eller politisk oppfatning.  

To tredjedeler av søknadene vi fikk inn i 2022, var skrevet av kvinner. Dette gjenspeiler NBUs medlemsmasse. Vi innstilte til 19 arbeidsstipend fra Statens kunstnerstipend og NBUs vederlagsfond, og bare tre av disse stipendene ble gitt til menn. Det har kommet reksjoner på dette, og vi fikk spørsmål fra avisa Vårt Land om hvorfor så få menn fikk arbeidsstipend.  Les saken her (kun for abonnenter).

Svaret er ganske enkelt at vi må følge forskriften. Vi har altså ikke mulighet til å kvotere inn menn, vi skal ikke gi stipend til noen bare fordi vi synes de fortjener det, fordi det vil se bedre ut, fordi vi vet at de er i en vanskelig økonomisk situasjon eller er blitt syke. Kunstnerstipendet er ikke behovsprøvd. Det er kun kunstnerisk aktivitet og kvalitet som teller. 

Sakprosa og skjønlitteratur

En problemstilling vi stadig kommer tilbake til i vurderingen av stipendsøknader, er hvor grensen går mellom sakprosa og skjønnlitteratur. Vi får flere søknader fra forfattere som vil skrive sakprosa for barn og unge, men vi skal ikke gi støtte til rene sakprosaprosjekter. Det er det andre stipendkomiteer som er mer egnet til. 

Men hvor går egentlig grensen? Skillet er mindre tydelig i barnelitteratur enn i voksenlitteratur. Vi ser at forfattere som skriver sakprosa for barn, i større grad tar i bruk skjønnlitterære virkemidler. 

Det er ikke usannsynlig at du er uenig i flere av rådets avgjørelser vedrørende stipendsøknadene. Vi er jo ikke alltid enige innad i rådet heller. Men du skal være trygg på er at hver enkelt stipendsøknad og hver enkelt bok blir nøye lest, vurdert og diskutert.

Til slutt vil vi oppfordre alle til å søke til ALT de er kvalifisert for. Både Statens kunstnerstipend og NBU stipend, både diversestipend og arbeidsstipend.

Takk for tilliten. 

Les også:
Rådets hjørne: Kjendishjørnet (oktober 2022)
Rådets hjørne: Litterær trend? (mai 2022)
Rådets hjørne: Stipend før og nå (februar 2022)
Rådets hjørne: Fra syndefloden til Cli-Fi (desember 2021)
Rådets hjørne: Skeiv trend i barne- og ungdomsbøker (juni 2021)
Rådets hjørne: Slik var 2020 (februar 2021)
Rådets hjørne: Imponerande bokhaust (november 2020)
Rådets hjørne: Sommar på Zoom (september 2020)
Rådets hjørne: En spesiell tid (mars 2020)
Rådets hjørne: Evaluering og begeistring (januar 2020)
Rådets hjørne: Den søte ventetid (desember 2019)
Rådets hjørne: Lesehøsten (oktober 2019)

 (Illustrasjon forside: Jill Moursund)