Kopinor og Kulturtanken har inngått en pilotavtale om formidling av litteraturverk i Den kulturelle skolesekken (DKS).

Avtalen gjelder fremstilling av eksemplarer og tilgjengeliggjøring for allmennheten av utgitt tekst, visuelt materiale og noter i forbindelse med formidling av litteratur i DKS.

Kopinors adm. direktør Yngve Slettholm og Kulturtankens direktør Øystein Strand undertegnet avtalen 28. april 2023. Foto: Kulturtanken

– Jeg er veldig fornøyd med at vi får på plass en avtale som sikrer formidlere innen litteraturfeltet i DKS vederlag for bruk av sine verk. DKS er en stor offentlig formidlingsordning, og det er svært viktig at åndsverksloven blir fulgt, sier direktør i Kulturtanken Øystein Strand.

Kulturtanken har inngått avtalen på vegne av fylkeskommuner og kommuner i hele DKS-ordningen. Kopinor signerer på vegne av opphavere og utgivere i til sammen 23 medlemsorganisasjoner.

– Avtalen med Kulturtanken representerer upløyd mark for Kopinor, siden vi aldri tidligere har inngått en avtale som regulerer fremføring (opplesning) av litteratur. Den sikrer forfatterne vederlag for slik bruk, og forhåpentlig kan den bli etterfulgt av flere liknende avtaler, sier adm. direktør i Kopinor, Yngve Slettholm.

Ettårig pilotavtale
Kulturtanken og Kopinor er enige om at avtalen er en ettårig pilotavtale som løper fra 1. januar 2023 til og med 31. desember 2023.

Partene skal avholde et forhandlingsmøte innen utgangen av april 2024 for å inngå en ny avtale med tilbakevirkende kraft f.o.m. 1. januar 2024.

Partene vil underveis i pilotperioden søke avklaringer og innsikt med hensyn til rettigheter, registrering og omfang av bruk mv. som grunnlag for forhandlinger om fremtidig avtale.

Les mer om avtalen mellom Kopinor og Kulturtanken her