Av Sanne Mathiassen, nestleder i NBU

Baltic Writers’ Council (BWC) organiserer 21 baltiske og nordiske forfatter- og oversetterforeninger fra 12 land med over 17 000 medlemmer til sammen. Den 5. og 6. mai var representanter fra foreningene samlet til årsmøte på Gotland. 

Det årlige møtet holdes i middelalderbyen Visby på Gotland, da øya er ideelt plassert geografisk i Østersjøen. I Visby ligger også hovedkvarteret til Baltic Centre for Writers and Translators (BCWT), som blant annet tilbyr skriveopphold, og som var vertskap for årsmøtet. 

Representanter fra estiske, litauiske, latviske, belarusiske, polske, finske og svenske organisasjoner deltok på møtet. Norges delegasjon besto av Hilde Lyng (leder i Norsk Oversetterforening), Sandra Lillebø (styremedlem i Den norske forfatterforening) og undertegnede. Foto: Lena Pasternak

Fredag formiddag samlet alle representantene seg til konstituering av årsmøtet. Vi startet med en kort presentasjon av hver enkelt forening, før Malin Kivelä, styreleder i BWC, ga oss en aktivitetsrapport fra det foregående året.  

Om ettermiddagen hadde vi en rundeborddiskusjon med fokus på tilstanden i Belarus. Situasjonen for forfattere og organisasjoner i Belarus som er i eksil, er svært vanskelig og bekymringsfull. PEN Belarus ble stengt av Høyesterett i Belarus i august 2021. Samme høst ble forfatterforeningen i Belarus stengt. Fra sitt eksil i Warszawa arbeider PEN Belarus med å kartlegge situasjonen og bedre mulighetene for publisering og det å kunne informere om forfatterne sine. Deltagerne i rundeborddiskusjonen var Alena Makouskaja, Nina Sjydlouskaja, Hanna Yankuta og Dimitri Strotsev. Ordstyrer var Ann Wikström fra BCWT. 

Fredag kveld ble det avholdt en nydelig diktopplesning på Almedal bibliotek i Visby. Der fikk vi høre gjendiktninger på flere språk, og det var virkningsfullt og vakkert. Diktene var blant annet av poet Hanna Yankuta. Foto: NBU

Lørdag fikk representantene anledning til å fortelle litt om sine respektive organisasjoner samt redegjøre for viktige litteraturpolitiske saker i hjemlandene. De norske foreningene fortalte blant annet om kunstnerundersøkelsen, normalavtalene, leselyststrategien og bokloven.  

Det ble stilt mange spørsmål, og dialogen var god. Den førte til videre pauseprat med andre foreninger for å høre hvordan de jobber. Vi noterte mange gode innspill selv. 

Visby er en vakker by med mange middelalderbygg og -ruiner. Foto: NBU

Lørdag fortsatte vi årsmøtet og diskuterte blant annet planene for neste år. Om ettermiddagen hadde vi et internasjonalt rundebord igjen, denne gangen med fokus på litteraturens kraft og ytringsfrihet. Det kom også mange fine refleksjoner rundt at BCWT er 30 år i år. Til slutt var det festmiddag i etasjen under. 

NBU vil gjerne takke BWCT og styret og administrasjonen i BWC for en fint sammensatt og lærerik helg. Vi sitter igjen med verdifulle tanker og ideer, og ser frem til et videre samarbeid.