Av Alexander Løken, leder i NBU

Bokhøst! Ikke bare en flott kombinasjon av ord, men også en fin tid for forfattere og litteraturinteresserte. Dessverre er denne høsten også preget av en annen ordkombinasjon: hjertesukk. 

Hjertesukk nr. 1

Nora Dåsnes’ tegneserieroman La skogen leve! ble i høst delt ut som klassesett til 4. til 7. trinn av Oslo kommune. Dette har skapt reaksjoner hos enkelte. De som mener at en del av bokens tematikk ikke egner seg for niåringer, og krever boka fjernet fra skolene (se bl.a. TV2s sak).

Fjerning av bøker er ikke veien å gå i et velfungerende demokrati. La oss heller være glade for at vi lever i et samfunn der vi har et mangfold av bøker som tar opp et mylder av viktige temaer. Så kan man like, eller ikke like, det man vil, og ta debatten på en skikkelig måte. Vi må tåle uenighet, uten å sette begrensninger for hva slags litteratur de unge skal få lese på skolen.  

Hjertesukk nr. 2

En kjapp opptelling på Foreningen !les’ nye nettside denboka.no viser at det så langt i år er utgitt 22 norske ungdomsbøker. Til sammenlikning kom det ut 35 i fjor, mens toppåret i nyere tid er 2016, da det ble utgitt 50 ungdomsbøker. Kjære forlag: Vær deres kulturpolitiske ansvar bevisst! I år jobbes det iherdig med en nasjonal leselyststrategi. Skal forlagenes bidrag være å strupe tilbudet av nye norske ungdomsbøker? La oss håpe at dette ikke er en vedvarende trend, og at vi kan se fram til økt satsning på ungdomsbøker neste år! 

Hjertesukk nr. 3

Forlagene sender stadig ut avtaler om digitale læremidler, og NBU hjelper gjerne forfattere som henvender seg til oss. Dessverre er det altfor få som gjør det. Før sommeren ble vi gjort oppmerksom på en avtale som var blitt sendt til tretti forfattere, der tjuesju av dem signerte mer eller mindre umiddelbart. Tre forfattere kontaktet NBU med spørsmål.

Dette er ikke ment som en formaning, men en oppfordring: Send avtaler til oss! Det er ikke alltid vi kan få til bedre vilkår, men jo flere forfattere som stiller krav, jo bedre forhandlingskort har vi. 

Se NBUs retningslinjer for gjenbruk av litteratur i digitale læremidler. 

Kunstig intelligens og opphavsrett 

Torsdag 24. august var et samlet lag av skribentorganisasjoner i møte med Kultur- og likestillingsdepartementet og representanter fra Kommunal- og distriktsdepartementet for å diskutere kunstig intelligens og opphavsrett. Vi møtte lydhøre representanter fra departementene, og vi fikk lagt fram våre bekymringer og tanker rundt bruken av våre verk til trening av språkmodeller. Denne uka har det også kommet løfter fra regjeringen om at det skal settes av 1 milliard til forskning på KI de neste fem årene – blant annet på hvordan teknologien vil påvirke kunst- og kulturfeltet. 

KI og opphavsrett er et tema som vi ikke bare diskuterer med politiske instanser, men også med andre aktører som Forleggerforeningen, Kopinor og Kunstnernettverket. Konklusjonen er den samme: Vi må snarest få på plass reguleringer som sikrer forfatternes åndsverk.  

Forhandlinger og boklov 

Forhandlingene om ny normalkontrakt er i gang igjen etter sommeren, og vi håper på en god og konstruktiv framdrift. Samtidig jobber litteraturfeltet og bokbransjen med Stortingets anmodninger til bokloven. Selv om loven er vedtatt, er døren åpen for å gjøre noen siste endringer. Dette gjelder særlig regulering av strømmetjenestene, der flere barne- og ungdomsforfattere opplever å bli utestengt og diskriminert.

NBU har vært i kontakt med Kultur- og likestillingsdepartementet, som er i ferd med å legge en plan for arbeidet med anmodningsvedtakene. Dette vil utvilsomt bli en viktig prosess utover høsten. 

NBUs medlemsmøte går av stabelen lørdag 21. oktober, og innkallelsen vil bli sendt ut i neste uke. Husk å bestille hotell i god tid! 

Jeg minner også om NBUs debutanttreff onsdag 20. september. Om du har fått utgitt din første skjønnlitterære bok for barn eller ungdom i år, og ikke har fått invitasjon: Ta kontakt med ellen.liland@nbuforfattere.no. 

Med det ønsker jeg alle en fortsatt fin bokhøst! 

 

(Forsidefoto: Moment studio)