Nå er tiden inne for å søke om kunstnerstipend for neste år. Du kan søke om både arbeidsstipend og diversestipend fra både NBUs fonds stipend og Statens kunstnerstipend.

Under finner du informasjon om stipendene du kan søke om, lenker til søknadsskjemaene og hva du må huske på når du søker om stipend. Du trenger ikke være medlem av NBU for å søke.

Informasjon om kunstnerstipendene

Arbeidsstipend
Et arbeidsstipend skal gi kunstnere anledning til å arbeide med personlige prosjekter eller fordypningsoppgaver for å videreutvikle sitt kunstneriske virke. Arbeidsstipend tildeles fra ett til fem år. Stipendet innberettes som næringsinntekt. I 2023 utgjorde stipendet brutto kr 293 300.

Diversestipend
Et diversestipend skal være et bidrag til den enkelte søkers kunstneriske virksomhet. Det kan gis støtte til bl.a. prosjekt, etablering, kurs, reise, utstyr, vikar. Søkeren må selv definere det konkrete formålet han/hun søker om støtte til, og hva det personlige kunstneriske utbyttet vil bli. Det kan søkes om flere formål på samme skjema. I 2023 ble det tildelt diversestipend fra kr 20 000 til 160 000.


Stipendene du kan søke om

1. NBUs fonds stipend (arbeidsstipend og diversestipend)

For å bli vurdert til NBUs fonds stipend kreves det at du har gitt ut minst én skjønnlitterær barne- eller ungdomsbok. Søknadsfristen er 17. oktober 2023 kl. 13:00.

Søk elektronisk her

(Vil du ha søknadsskjemaet på papir, kan du henvende deg til NBU:
E-post: ellen.liland@nbuforfattere.no / telefon: 22 47 85 70 / 959 46 662)

2. Statens kunstnerstipend (arbeidsstipend og diversestipend)

For å bli vurdert til Statens kunstnerstipend kreves det at du har gitt ut minst én skjønnlitterær barne- eller ungdomsbok. Søknadsfristen er 18. oktober 2022 kl. 13:00.

Les mer og søk elektronisk her

Les mer om NBUs fonds stipend og Statens kunstnerstipend her.


Dette må du huske når du søker om kunstnerstipend

Det er NBUs litterære råd som fordeler stipendene fra både Staten og NBU. Her finner du nyttige tips fra to tidligere rådsledere. 


Du kan også søke om disse stipendene:

3. Den norske Forfatterforenings (DnF) stipend av vederlagsfondets penger, DnFs stipendfond og Den norske Forleggerforenings legat

Se DnFs hjemmesider for mer informasjon

Du kan også ringe DnF på tlf. 23 35 76 20.

 4. Nordiske forfatterstipend

Med forbehold om Stortingets bevilgning utlyses fire reisestipend (i 2022 à kr 20 000) for studiereiser til Danmark, Finland, Island og Sverige. Færøyene og Grønland hører inn under Danmark.

Stipendene er ment å skulle dekke reise og opphold i ca. 1 måned. Skriv hvilke(t) land du ønsker å reise til, og hvorfor. Begrunnet søknad sendes i brevs form til:

Den norske Forfatterforening
Postboks 1779 Vika
0122 Oslo

 

(Illustrasjon: Jill Moursund)