Har du utgitt skjønnlitteratur for voksne også? Da kan du kreve vederlag fra Opphavernes vederlagsordning.

Forfatterforbundet mottar kollektive vederlagsmidler for privatkopiering av åndsverk. Disse skal utbetales til opphavere med utgitte verk. Forfattere som har utgitt voksen skjønnlitteratur i 2021 og 2022, kan kreve vederlag.

Vederlagsmidlene kommer fra Kopinor og Norwaco. Krav om vederlagsmidler kontrolleres opp mot lister Forfatterforbundet mottar fra Bokbasen.

Kriterier for å kreve vederlag

  • Alle opphavere av originalskrevet norsk skjønnlitteratur for voksne som er utgitt i Norge, kan kreve vederlag.
  • Du kan kreve vederlag én gang per verk.
  • Serieromaner har separate ISBN-nummer per utgitt bok og regnes som selvstendige verk.
  • Du kan maksimalt kreve vederlag for to verk per år.
  • Du kan kreve vederlag inntil tre år tilbake i tid.

 

For at Opphavernes vederlagsordning skal kunne utbetale vederlagsmidler, må du fylle ut et skjema. Vederlaget er skattepliktig, og du må selv sørge for å skatte av beløpet. Er du usikker, ta kontakt med Skatteetaten.

Les mer og fyll ut skjemaet her.