Forfatterorganisasjonene har utarbeidet en anbefalt agentkontrakt. 

Forleggerforeningen har sagt opp de gamle agentkontraktene for voksen skjønn og barne- og ungdomsbøker. NBU, Forfatterforeningen og Forfatterforbundet har nå i fellesskap utarbeidet en anbefalt agentkontrakt, og anbefaler forfattere å benytte denne når de skal inngå kontrakt med en agent. Dette gjelder både når kontrakt skal inngås med et selvstendig agentur, og når kontrakt skal inngås med et in house agentur, slik flere av de store forlagene har. 

Det har i lengre tid versert flere agentkontrakter. Blant annet har forlag tilbudt agentkontrakter som også overdrar film- og dramatiseringsrettigheter i Norge. Forfatterorganisasjonene ønsker med denne nye anbefalte agentkontrakten å bidra til en opprydning. 

Se kontrakten her

Kontrakten er bygget opp slik at forfatteren tar et aktivt valg om hvilke rettigheter, og hvilke territorier, agenten får. Dermed skiller den seg fra kontrakten flere av Forleggerforeningens medlemmer tilbyr sine forfattere. Kontrakten setter også et fast prinsipp for agentens provisjon på 25 prosent. Dette er normal praksis og ikke noe nytt, men upresise formuleringer som «vil normalt være» m.v. er tatt ut. 

Vi anbefaler alle forfattere som blir tilbudt agentkontrakt, om å ta kontakt med en av forfatterorganisasjonene før de signerer. Det er heller ikke slik at agentkontrakten kan «bundles» med normalkontrakten. Agentrettighetene er en separat rett forfatteren selv råder over. 

Uten normalavtaler for agentvirksomhet er det opp til hver enkelt forfatter og hvert enkelt agentur å bli enige om vilkårene i avtalene. Det er derfor viktig at forfattere er bevisst på hvilke rettigheter de ønsker å overdra, sier NBU-leder Alexander Løken. Hvis du er usikker, er det bare å ta kontakt med NBU for råd og veiledning. 

MERK: Den gamle agentkontrakten for barne- og ungdomsbøker er fortsatt gjeldende fram til 28. mars 2024, med mindre annet blir avtalt mellom NBU og Forleggerforeningen. Denne kontrakten finner du her.

(Forsidefoto: Norske agenter i sving på Bokmessa i Frankfurt i 2017. Foto: NBU)