I går skrev regjeringen under på årets viktigste julegave til norske tegneserieskapere. Nye to millioner kroner går til innkjøpsordningen for tegneserier i Norge i 2024. Det betyr at potten totalt blir økt med 4 mill! 

Grafill Tegneseries leder Jenny Jordal jubler for to nye millioner i potten til tegneserieskaperne. Foto: Maria Gossé

Søndag 3. desember ble det klart at regjeringspartiene og SV har blitt enige om statsbudsjettet for 2024. I budsjettforliket har innkjøpsordningen for tegneserier blitt styrket med ytterligere to millioner – i tillegg til den opprinnelige økningen på to millioner som ble gitt til innkjøpsordningen og prosjektstøtte til tegneserier tidligere i høst, melder Grafill: https://www.grafill.no/nyheter/statsbudsjettet-endelig-kom-julegaven-norske-serieskapere-har-kjempet-for-i-arevis

Underfinansiert i mange år

– Dette er en julegave på forskudd for alle oss som har kjempet for bedre vilkår for norske tegneserier, sier Alexander Løken, leder i NBU. – Vi er svært glade for at SV har lyttet til Grafill, NBU og andre ildsjeler, og sørget for å gi innkjøpsordningen for tegneserier et ordentlig løft. Endelig kan unge lesere finne et mer fullverdig utvalg av norske tegneserier på biblioteket.

Dette er en sak som NBU har jobbet for i flere år, og som vi også prioriterte i vårt muntlige innspill på Stortinget i oktober:

«Ordningen for tegneserier er kraftig underfinansiert, og vi risikerer å gå glipp av viktige lesestimulerende litteratur, hvis verken forlag eller forfattere kan ta seg råd til å satse på tegneserier. Det er foreslått et tilskudd på 2 millioner, men vi ber om mer enn en dobling av dette, til 4,5 millioner, for å favne bredden av utgivelser i det som kan kalles en gullalder for norske tegneserier for barn og ungdom.»

Viktig inngang for lesing

– Tegneserier er en viktig og egenartet sjanger, og som jeg har hatt mye glede av opp gjennom årene. Det er jeg stolt over at vi fikk løftet i år, og er glad for at vi nå sikrer flere tegneserier til biblioteker landet over. Tegneserier er også en viktig inngang til lesing for mange, og gir leseglede, sier Kathy Lie, SVs representant i familie- og kulturkomiteen på Stortinget til Grafill.

Behovet for mer midler til både produksjons- og innkjøpsordningene for tegneserier i Kulturrådet har vært helt akutt de siste årene. Dette har både et samlet bokfelt og Kulturrådet meldt fra om i lang tid. Kulturrådet har også eksplisitt søkt om flere midler til tegneserier i sin budsjettsøknad de siste årene. I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024 er Kulturrådets innkjøpsordning og produksjonstilskudd for tegneserier foreslått økt med 4 millioner kroner.

Over 120 tegneserieskapere gikk sammen om tegneserietoget som marsjerer mot kulturministeren. Foto: Grafill

– Da kulturministeren foreslo en økning på 2 millioner til innkjøpsordningen for tegneserier, var jubelen stor blant tegneserieskaperne! Nå har SV klart å vinne frem med enda 2 millioner kroner! I dag er jubelen dobbel! Tusen takk til SV som satser på tegneserier, og som ser hvor viktig det er at god litteratur blir tilgjengelig for alle! Dette betyr at i 2024 kan nesten dobbelt så mange tegneserier nå ut til lesere over hele landet! Endelig begynner budsjettet å komme i takt med antall utgivelser. Tegneserier til folket! Dette vil utvilsomt vekke leselyst hos mange, både store og små. Vi takker for støtten og tilliten, og gleder oss til å lage enda flere gode tegneserier, som nå kommer til å nå ut til enda flere lesere!, sier nyvalgt leder av Grafill Tegneserie, Jenny Jordahl. Jenny har vært en sterk pådriver for økning av tegneseripotten siden hun var en av initiativtakerne til Tegneseriopprøret i 2021.