Er du debutant eller fersk barne- og ungdomsbokforfatter? Da kan søke om å være med på et mentorprogram i litteraturformidling. Søknadsfristen er 11 desember.  

Komma – visningsarena for litteratur i DKS 2023 ble avholdt på Lillehammer 22. og 23. mai.
Forfatter Rebecca Wexelsen og musiker María Alejandra Conde Campos fremførte boka Ulf er uvel som lesekonsert. Foto: Trine Ruud Grønningen/Kulturtanken

Litteraturhuset har gått sammen med Kulturtanken, Forleggerforeningen, NFFO, Norsk Forfattersentrum, Fritt ord, NBU og Talent Norge for å skape et program der vi har invitert fire av landets mest erfarne barne- og ungdomsbokforfattere til å være mentor for ferske forfattere og hjelpe dem å bli enda bedre formidlere av bøkene sine.

NBU oppfordrer alle ferske barne- og ungdomsbokforfattere om å søke plass, hvis de er nysgjerrige på hvordan man lager god litteraturformidling.

Litteraturhuset skriver at de ønsker søkere velkommen uavhengig av målgruppe, sjanger, kjønn, målføre, etnisk bakgrunn, identitet, geografisk tilhørighet, funksjonsgrad og alder.

FormidlerU er gratis, og alle formidlinger som gjøres i forbindelse med programmet, vil honoreres etter Forfattersentrums satser. FormidlerU dekker reise og opphold for deltakere utenfor Oslo-området. Det første seminaret finner sted 3.-5. april 2024, etter det vil det være individuelt tilpassede datoer i september/oktober 2024.

Les mer om FormidlerU her (OBS! Søknadsfristen er 11 desember!):

https://www.kulturtanken.no/aktuelt/2023/sok-plass-pa-formidleru-2024/