Har du fylt 65 år og er en publisert forfatter, kan du søke om seniorstipend fra NBU. Du trenger ikke være medlem av NBU for å søke. I år deles det ut tre stipender à 75 000 kr.

Det er NBUs litterære råd som innstiller til stipendet. Søkeren må beskrive et konkret bokprosjekt for barn og/eller ungdom, og rådet vil vurdere søknaden etter rådets retningslinjer.

Kvaliteter som originalitet og muligheter for gjennomføring vektlegges. Stipendet tildeles kandidater basert på prosjektbeskrivelsen. Det skal ikke tas hensyn til om det er flere år siden søkeren sist ga ut en bok. Stipendet utdeles ultimo august.

Søknadsfrist er 24. juni 2024.

Fyll inn skjemaet nedenfor eller kontakt Ellen Liland i NBUs sekretariat for å få tilsendt søknadsskjema.