Kunstnerorganisasjonene har forhandlet fram en ti år lang avtale om bibliotekvederlag med Kultur- og likestillingsdepartementet. Dette er gode nyheter for alle barne- og ungdomsbokforfattere! 

Bibliotekvederlaget er et årlig vederlag Staten representert ved Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) betaler for verk utgitt i Norge som lånes ut i offentlige biblioteker. Vederlaget, som i 2024 er på totalt 162,1 millioner kroner, fordeles til godkjente fond.

Forhandlingsutvalget for bibliotekvederlaget har på vegne av de 28 fondene som mottar bibliotekvederlag inngått ny bibliotekvederlagsavtale med KUD for perioden 2025-2034.

Beregningsprinsippene som ble fremforhandlet i 2019 videreføres og sikrer at vederlaget vokser. Tidligere fulgte vederlaget antall fysiske eksemplarer i bibliotekenes samlinger, mens det nå følger bestanden av unike verk tilgjengelig for utlån, i tillegg til at vederlaget reguleres etter konsumprisindeksen.
Til tross forståelse for utvalgets argumenter, ble vederlaget dessverre heller ikke denne gangen tilført friske midler, men i urolige politiske og økonomiske tider er forhandlingsutvalget godt fornøyd med en avtale som strekker seg gjennom flere stortingsperioder og dermed sikrer kunstnerorganisasjonene og kunstnerne forutsigbarhet.

Bibliotekvederlaget er en av NBUs viktigste økonomiske kilde til stipender og andre tiltak som skal komme barne- og ungdomsbokforfattere til gode. Dette kollektive vederlaget utbetales til organisasjonene som fordeler det videre til formål som er med på å skape ny litteratur – først og fremst i form av stipend og drift av kunstnerorganisasjonene, blant annet NBUs litterære råd. Det gjør vederlaget til et viktig kulturpolitisk virkemiddel også for barne- og ungdomsbokforfattere.