Sommeravslutning på Gressholmen med administrasjonsleder Ellen Liland, nettredaktør Elin Hansson, NBUs leder Alexander Løken og NBUs nestleder Sanne Mathiassen. Foto: Torunn Eikanger

Kjære forfattere

Endelig er sommerferien her! Noen av oss tar ferie fra å skrive, mens andre tar seg ferie for å skrive. Kanskje er det de første spirene av et nytt prosjekt som skal prioriteres denne sommeren? Eller den siste finpussen på en høstutgivelse? Bøker blir det uansett!

Prosessvarsel til Forleggerforeningen

Det er bare tre uker siden forrige lederbrev, men det har rukket å skje begivenhetsrike ting. Aller viktigst er prosessvarselet som NBU, Forfatterforeningen og Forfatterforbundet sendte til Forleggerforeningen 14. juni.

Som kjent forhandlet forfatterorganisasjonene sammen om en ny normalkontrakt gjennom hele 2023, uten at forleggerne kom oss i møte på noen punkter. Det endte med at vi brøt forhandlingene før jul.

Uten en ny normalkontrakt på plass, ble det desto viktigere at uenigheter om dagens avtale ble avklart, og vi gjennomførte to møter i et tvisteutvalg for å diskutere sentrale punkter – blant annet om royaltygrunnlaget i fripris. Da heller ikke tvisteutvalget klarte å bli enige om royaltygrunnlaget, har forfatterorganisasjonene nå tatt det nødvendige skrittet med å få prøvd saken rettslig.

I kjølvannet av prosessvarselet har det kommet påstander fra Forleggerforeningen, blant annet i Aftenposten, Klassekampen og VG, om at forfatterne med dette setter normalkontrakten i spill. Det er ironisk at Forleggerforeningen hevder å være en forsvarer av normalkontrakten, samtidig som de bevisst bryter den. Tvert imot er det vi forfattere som verner om avtaleverket ved å ønske en avklaring rundt disse uenighetene.

Forleggerforeningen ga oss svar 28. juni, uten å komme oss i møte med våre krav. Prosessen vil nå fortsette utover høsten. Les mer om forfatterkravet her!

Gladsaker

Det er fort gjort å fokusere på konflikt og uenigheter, så jeg vil benytte anledning til å nevne noen positive saker siden sist:

  • Ny avtale om bibliotekvederlaget: I begynnelsen av måneden kom den gledelige nyheten om at det er blitt gjort en ny avtale om bibliotekvederlaget. Bibliotekvederlaget er som kjent et årlig vederlag Staten betaler for verk som lånes ut i offentlige biblioteker. Vederlaget, som i 2024 er på totalt 162,1 millioner kroner, fordeles til fond, som igjen fordeler penger til blant annet stipender og drift av foreningene. Nytt i denne avtalen, er at den gjelder for 10 år, noe som vil gi forfatterne og foreningene en viktig forutsigbarhet. Les mer her!
  • Rekordutlån i norske bibliotek: I fjor ble det lånt ut 12,6 millioner bøker på biblioteket, melder Nasjonalbiblioteket, – det høyeste antallet siden 2012. Og som om ikke det var gladnyhet nok, ble det for barne- og ungdomsbøker satt ny rekord med hele 7,2 millioner utlån! La oss feire med å løpe til nærmeste bibliotek og hamstre sommerlektyre, med et felles mål om å slå utlånsrekorden. Les mer om bibliotek og utlån her.

 

Med disse oppløftende nyhetene vil jeg ønske alle barne- og ungdomsbokforfattere – medlemmer, ikke-medlemmer og debutanter – samt andre kollegaer i litteraturfeltet en riktig fin sommer!

Av Alexander Løken, leder i NBU