Andre ting å søke

Treng du ro til å skriva?

Her kan du søka om forfatterboliger.

Har du eit spesielt prosjekt?

Vil du samarbeida med andre kunstnarar eller forfattarar frå andre land?

Det finns ei rekke støtteordningar eller legat å søka på.

Kva med et nordisk samarbeid?

Her kan du søka penger frå Nordisk kulturkontakt.

Den som søker skal finna, og det er alltid von på hengande snøre.

Lykke til!

Ansvarlig redaktør: Taran L. Bjørnstad
Redaktør: Ingelin Røssland

E-post: sekretariat@nbuforfattere.no

Telefon: (+47) 22 47 85 70

Postadresse: Postboks 1898 Vika, 0124 Oslo