Andre ting å søke på

Treng du ro til å skrive? Her kan du søke om å leige forfattarbustader.

Har du eit spesielt prosjekt? Det finst ei rekke støtteordningar eller legat å søke på.

Vil du samarbeide med andre kunstnarar eller forfattarar frå andre land? Kva med et nordisk samarbeid? Her kan du søke penger frå Nordisk kulturkontakt.

Den som søker skal finne, og det er alltid von i hengande snøre.

Lykke til!

Ansvarlig redaktør: Alexander Løken
Redaktør: Elin Hansson

E-post: sekretariat@nbuforfattere.no

Telefon: (+47) 22 47 85 70

Postadresse: Postboks 1898 Vika, 0124 Oslo