Forfatterutdanninger

Forfatterutdanningen ved Norsk Barnebokinstitutt (NBI)

Dette er utdanningen for deg som ønsker å skrive for barn og unge. Studiet er toårig og samlingsbasert. Studenter tas inn på bakgrunn av innsendt tekst. Studiet kvalifiserer til lån i Lånekassen. Ved bestått eksamen gir studiet 60 studiepoeng.

Les mer om utdanningen her.

Andre forfatterutdanninger i Norge

Skrivekunstakademiet i Bergen

Forfatterstudiet i Bø

Forfatterstudiet i Tromsø

Litterær Gestaltning i Gøteborg

Biskops Arnö

For de yngste: Forfatterstudiet på Danvik Folkehøgskole

 

Ansvarlig redaktør: Alexander Løken
Redaktør: A. Audhild Solberg

E-post: sekretariat@nbuforfattere.no

Telefon: (+47) 22 47 85 70

Postadresse: Postboks 1898 Vika, 0124 Oslo