Ny forfatter?

NBU

NBU ble stiftet i 1947 og er en forening for forfattere som skriver skjønnlitteratur for barn og ungdom. Foreningen forhandler kontrakter og tar imot vederlagsmidler på forfatteres vegne. Vi bistår forfattere i faglige spørsmål knyttet til kontraktsforhold, utbetalinger fra forlag og annet som har med forfatterskapet å gjøre. Forfattere som ikke er medlemmer av foreningen (og deres arvinger) kan benytte seg av NBUs tjenester på lik linje med medlemmer. Ved inngåelse av avtaler og ved utadvendt virksomhet som angår forfatternes faglige og økonomiske kår, skal foreningen ivareta alle norske forfatteres interesser. Vi kan ikke skaffe forlag og oppdrag. For å regnes som ”forfatter” av NBU, må du ha gitt ut en bok eller være i ferd med å gi den ut. Det finnes ulike forfatterforeninger for de ulike sjangerne.

 Forfatterøkonomien

Som forfatter av skjønnlitteratur for barn og ungdom får du royalty av salget. Det betyr at du får en andel av inntektene for hver solgte bok. Royalty regnes ut fra 85% av utsalgsprisen. Er boka påmeldt Kulturrådets innkjøpsordning, får du 22,5% royalty for de første 3000 eksemplarene, deretter 20%. Er boka ikke påmeldt innkjøpsordningen, er tilsvarende royalty 15% inntil 5000 eksemplarer og deretter 20%. Har boka vært påmeldt Innkjøpsordningen, men ikke blitt kjøpt inn (”nullet”), skal du likevel ha royalty som om boka ble kjøpt inn.

Er boka illustrert, vil det ofte være avtalt en deling av royalty mellom forfatteren og illustratøren. Illustratørens andel beregnes ut fra hvor stor andel av bokas sider illustrasjonene utgjør.

Innkjøpsordningen betyr at forlaget får utbetalt et beløp fra Kulturrådet. De skal videresende dette beløpet sammen med forlagets forskudd til forfatteren senest når boka kommer ut. Forlagets forskudd skal være royalty for halvparten av førsteopplaget utenom de eksemplarene Kulturrådet har kjøpt inn. Du skal ikke betale forskuddet tilbake selv om boka selges i færre eksemplarer.

Inntektene for salg ut over dette får du utbetalt året etter at salget har funnet sted. Du skal senest 15. mars hvert år ha en oversikt fra forlaget over hvor mye bøkene dine har blitt solgt. Royalty for dette salget skal du ha utbetalt senest 31. august samme år.

Skjønnlitterære forfattere er oftest næringsdrivende. Det betyr at du verken er lønnsmottaker eller frilanser. Inntektene dine er andel av salgsinntekter. Som næringsdrivende forfatter må du levere inn næringsoppgave sammen med selvangivelsen hvert år.

Det å være forfatter betyr for mange å også drive med aktiv formidling, blant annet på skoleturnéer og bibliotekbesøk. Vær oppmerksom på at du i slike sammenhenger kan være lønnsmottaker eller frilanser.

Stipender

Du kan søke stipend når boka di har kommet ut. Det er mulig å søke om både Statens og NBUs stipender. Søknadsfristen er 15. oktober hvert år, og det søkes elektronisk. Man trenger ikke være medlem av NBU for å søke på stipend. Det er ulike typer stipend som arbeidsstipend og reisestipend. NBU og Statens Kunstnerstipend gir informasjon.

NBU deler også ut grunnstipend etter hvor mange bøker du har gitt ut. Du kan få grunnstipend for maksimalt en tittel pr år. Søknadsfristen for grunnstipend er 1. september hvert år.

Legg igjen kommentar

Ansvarlig redaktør: Alexander Løken
Redaktør: A. Audhild Solberg

E-post: sekretariat@nbuforfattere.no

Telefon: (+47) 22 47 85 70

Postadresse: Postboks 1898 Vika, 0124 Oslo