Søk grunnstipend

NBU tar ikke i mot søknader før starten august 2018.

Det kommer utlysning via hjemmesidene våre.

Epost:
Kontonummer:

Ansvarlig redaktør: Taran L. Bjørnstad
Redaktør: Ingelin Røssland

E-post: sekretariat@nbuforfattere.no

Telefon: (+47) 22 47 85 70

Postadresse: Postboks 261 Sentrum, 0103 Oslo