Andre kontrakter

Her har vi samla informasjon om andre kontrakter og avtaler som er relevant for deg som forfatter:

Antologiavtale

Avtale om DKS

Billigbokkontrakt

Bokklubbavtaler

Lydbokkontrakt

Avtale om minsteroyalty for barne- og ungdomsbøker

Prøveavtale mellom NRK og NBU/DnF

Ansvarlig redaktør: Taran L. Bjørnstad
Redaktør: A. Audhild Solberg

E-post: sekretariat@nbuforfattere.no

Telefon: (+47) 22 47 85 70

Postadresse: Postboks 1898 Vika, 0124 Oslo