Andre kontrakter og avtaler

Her har vi samlet informasjon om andre kontrakter og avtaler som er relevante for deg som forfatter:

Avtale om Den kulturelle skolesekken (DKS)

Avtale om minsteroyalty for barne- og ungdomsbøker

Filmavtale (opsjon)

Retningslinjer for gjenbruk av skjønnlitteratur og allmenn sakprosa i digitale læremidler

Antologiavtale

Avtale om e-bok i abonnementstjenester

Prøveavtale mellom NRK og NBU/DnF

Bokklubbavtale

Ansvarlig redaktør: Alexander Løken
Redaktør: Elin Hansson

E-post: sekretariat@nbuforfattere.no

Telefon: (+47) 22 47 85 70

Postadresse: Postboks 1898 Vika, 0124 Oslo