Styret

Styret i NBU består av sju medlemmer. Leder og styremedlemmer velges av årsmøtet. Styret møtes ca. ti ganger i året.

 

Vara: Åse Lisbeth Ombustvedt

(Foto av Mari Kjetun: Haakon Thue Lie. Øvrige foto: NBU)

 

 

 

Ansvarlig redaktør: Taran L. Bjørnstad
Redaktør: A. Audhild Solberg

E-post: sekretariat@nbuforfattere.no

Telefon: (+47) 22 47 85 70

Postadresse: Postboks 1898 Vika, 0124 Oslo