Styret

Styret i NBU består av sju medlemmer. Leder og styremedlemmer velges av årsmøtet. Styret møtes ca. ti ganger i året.

 

Vara: Åse Lisbeth Ombustvedt

 

(Foto Løken og Solberg: NBU. Foto Mathiassen: Eigil Korsager. Foto Øvreås: Mona Vetrhus. Foto Svingen: Malene Miller Svingen. Foto Dåsnes: Agnete Brun. Foto Khan: Mahmona Khan)

 

 

 

Ansvarlig redaktør: Alexander Løken
Redaktør: Elin Hansson

E-post: sekretariat@nbuforfattere.no

Telefon: (+47) 22 47 85 70

Postadresse: Postboks 1898 Vika, 0124 Oslo