Styret

 

Styret består av 7 medlemmer. Leder og styremedlemmer velges av årsmøtet.
Vara: Åse Lisbeth Ombustvedt

Styret møtes ca. 10 ganger i året.

 

 

Ansvarlig redaktør: Taran L. Bjørnstad
Redaktør: Ingelin Røssland

E-post: sekretariat@nbuforfattere.no

Telefon: (+47) 22 47 85 70

Postadresse: Postboks 1898 Vika, 0124 Oslo