Forlagsoversikt

Dette er en oversikt med en kort presentasjon av forlag som gir ut bøker for barn og ungdom. Vi har ikke tatt med forlag som tilbyr/publiserer selvutgivelser eller der forfatteren må betale en del av utgivelsen selv.

I regelen må man vente 4-6 uker på svar fra et forlag.

De fleste forlag sender kvittering på at manus er mottatt.

Det er vanlig at manus skal være i formatert med 10 eller 12 pkt skrift med 1,5 til 2,0 i linjeavstand og i Word- eller PDF-format. De fleste forlag foretrekker å få manus via e-post og ikke på papir i posten.

I følgebrevet skriver du dine egne kontaktopplysninger og gjerne noen ord om deg selv.

Det er god skikk å opplyse om man sender manus til flere enn ett forlag.

Alle e-postadresser er skrevet med en parentes rundt alfakrøllen (@). Ta bort parentesen når du skal bruke adressen.

Skjønnlitterære forlag som gir ut bøker for barn og ungdom:

 

Navn: Aschehoug Forlag

Nettside: www.aschehoug.no

Hvilke bøker blir gitt ut: Barne- og ungdomsbøker.

Manus sendes til: manus.barnogungdom(@)aschehoug.no eller Aschehoug forlag, Postboks 363 Sentrum, 0102 Oslo. Merk konvolutten med navnet på den avdelingen du ønsker at skal vurdere manuset ditt.

Krav til manus: For alle skjønnlitterære tekster ønsker forlaget seg et så fullstendig manuskript som mulig. Manuskripter sendt på e-post bør sendes som PDF eller Word-dokument.

Tid før man får svar: Behandlingstiden for innsendte manuskripter er 2–8 uker, og alle får skriftlig svar.

Kvittering på innsendt manus: Ja.

 Andre ting: Aschehoug returnerer ikke manus med mindre du ber spesielt om det. Husk å oppgi navn, adresse, epostadresse og telefonnummer, og send gjerne en kort presentasjon av deg selv.
På denne siden har forlaget lagt ut gode tips til deg som vil sende inn manus: https://www.aschehoug.no/Forfattere/Vil-du-bli-forfatter

 

Navn: Cappelen Damm

Nettside: www.cappelendamm.no

Hvilke bøker gir de ut: Barne- og ungdomsbøker.

Manus sendes til: manusbarnogungdom(@)cappelendamm.no eller på papir til Cappelen Damm, Barne- og ungdomsredaksjonen, v/Britt Myhrvold, Postboks 1900 Sentrum, 0055 Oslo

Krav til manus: Word eller pdf når man sender elektronisk. Manus bør være så ferdig som mulig. Ved innsendelse av bildebok må ikke alle illustrasjonene være på plass, men gjerne send en skisse hvordan man tenker seg illustrasjonene.

 Tid før man får svar: 4-6 uker.

Kvittering på innsendt manus: Ja.

Andre ting: På denne siden har forlaget lagt ut gode tips til deg som vil sende inn manus: https://www.cappelendamm.no/cappelendamm/om-forlaget/article.action?contentId=39312

 

Navn: Ena forlag

Nettside: www.enaforlag.no

Hvilke bøker gir de ut: Primært illustrerte bøker for barn og ungdom

Manus sendes til:enamanus(@)vigmostadbjorke.no

Krav til manus: Ønsker manus på mail.

Tid før man får svar: 2-4 uker

Kvittering på innsendt manus: Ja.

Andre ting: Ena – et imprint i Forlaget Vigmostad & Bjørke. Ena forlag ble etablert i 2014, og utgir primært norske illustrerte bøker for barn og ungdom.

 

Navn: Fontini Forlag

Nettside: www.fontini.no

Hvilke bøker gir de ut: Barne- og ungdomsbøker.

Manus sendes til: post(@f)ontini.no

Krav til manus: Maskinskrevet, halvannen eller dobbel linjeavstand.

Tid før man får svar: 2–4 uker

Kvittering på innsendt manus: Ja

Andre ting: Fontini er eid av Cappelen Damm.

 

Navn: Gyldendal Norsk Forlag

Nettside: www.gyldendal.no

Hvilke bøker gir de ut: Barne- og ungdomsbøker.

Manus sendes til: Gyldendal Norsk Forlag, Postboks 6860, St. Olavs plass, 0130 OSLO.

Krav til manus: Manuskriptet bør være skrevet på PC, men merk at forlaget i første omgang vil ha papirutskrift, og ikke elektronisk. Det er ikke noen generelle regler for hvor langt manuskriptet skal være. Skriv gjerne med 1½ eller 2 i linjeavstand og med god venstremarg. Husk sidetall.

Send helst ikke til flere forlag samtidig.

Tid før man får svar: 3-10 uker

Kvittering på innsendt manus: Ja

Andre ting: Send gjerne med et følgebrev med noen opplysninger om deg selv, og husk å oppgi adresse og mailadresse

På denne siden har forlaget lagt ut gode tips til deg som vil sende inn manus: http://www.gyldendal.no/Om-Gyldendal/Skrivelysten

 

 Navn: Kagge Forlag

Nettside: www.kagge.no

Hvilke bøker gir de ut: Barne- og ungdomsbøker

Manus sendes til: manus(@)kagge.no. Vil helst ha manus via e-post.

Krav til manus: Send et så fullstendig manus som mulig. Legg ved et følgebrev der du forteller litt om deg selv og gjerne også en kort beskrivelse av hva manuset handler om.

Tid før man får svar: 8-10 uker.

Kvittering på innsendt manus: ??

Andre ting: Forlaget har ikke anledning til å gi begrunnelser for eventuelle avslag, eller gi tilbakemeldinger på manus som ikke blir utgitt. På denne siden har forlaget lagt ut gode tips til deg som vil sende inn manus:
http://www.kagge.no/index.cfm?id=361900

 

 

 Navn: Mangschou Forlag

Nettside: www.mangschou.no

Hvilke bøker gir de ut: Barne- og ungdomsbøker.

Manus sendes til: aasne.bruvik(@)mangschou.no

Krav til manus: Ønsker manus tilsendt på e-post i Word- eller  PDF-format. Skjønnlitterære manuskript bør være så fullstendige som mulig. Legg gjerne ved en kort beskrivelse av deg selv, samt navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Papirmanus blir ikke returnert.

Tid før man får svar: 8-12 uker.

Kvittering på innsendt manus: Ja

Andre ting: Sender alltid bekreftelse på mottatt manus og svar etter ferdig vurdering. På denne siden har forlaget lagt ut gode tips til deg som vil sende inn manus: http://www.mangschou.no/kontakt

 

Navn: Magikon Forlag

Nettside: www.magikon.no

Hvilke bøker gir de ut: Bildebøker, illustrerte bøker, tegneserier og kunstbøker for barn og voksne.

 Manus sendes til: Magikon Forlag, Fjellveien 48A, 1410 Kolbotn eller post(@)magikon.no

Krav til manus: Ingen spesielle krav, men forlaget foretrekker å motta manus på e-post. For bildebøker tror noen at de må komme med forslag til illustratør, men det er helt unødvendig.

Tid før man får svar: Det varierer. Magikon får mange henvendelser og ønsker alltid å svare raskt, men må ofte prioritere arbeid med prosjekter som allerede er antatt. Om noen synes det tar for lang tid, må de gjerne etterspørre et svar.

Kvittering på innsendt manus: Forlaget prøver å bekrefte at manus er mottatt.

Andre ting: Magikon jobber aktivt og bevisst med salg av rettigheter til utlandet. Forlaget antar derfor kun prosjekter som de også får agentrettighetene til.

 

 

 Navn: Omnipax

Nettside: www.omnipax.no

Hvilke bøker gir de ut: Barne- og ungdomsbøker

Manus sendes til: Omnipax, Postboks 461 Sentrum, 0105 Oslo eller elektronisk til: omnipax(@)dreyersforlag.no

Krav til manus: Foretrekker manus elektronisk (word eller pdf), men mottar også på papir. Forlaget ønsker mest mulig ferdig manus, men manus til bildebøker trenger ikke illustrasjoner, dersom de ikke inngår i en helhet som skal vurderes samlet. Leg gjerne med en kort presentasjon av prosjektet.

 Tid før man får svar: 4-6 uker.

Kvittering på innsendt manus: Melding om mottatt manus sendes umiddelbart ved mottak av manus.

Andre ting: Omnipax er en selvstendig redaksjonell enhet innenfor Dreyers Forlag Oslo AS (tidligere Imprintforlaget).

 

Navn: Det Norske Samlaget

Nettside: www.samlaget.no

Hvilke bøker gir de ut: Samlaget gir ut bøker på nynorsk – både sakprosa, skjønnlitteratur og litteratur for barn og unge.

Manus sendes til:
Barn og unge: barnogundom(@)samlaget.no

Krav til manus: Send paginert manus på e-post eller som utskrift i posten (Forlaget tar ikkje imot CD, minnepinne, diskett eller manus skrive for hand). Oppgi namn, telefonnummer, adresse og e-postadresse.

Tid før man får svar: Vurderingstid er 4–6 veker.

Kvittering på innsendt manus: Kvittering ved levert manus.

Andre ting:  E-POST: Skriv ”Manus” i emnefeltet. POST: Merk konvolutten med ”Manus” og den aktuelle redaksjonen

 

Navn: Wigestrand Forlag AS

Nettside: www.wigestrand.no

Hvilke bøker gir de ut: Barne- og ungdomsbøker, både på nynorsk og bokmål.

Manus sendes til: oyvind(@)wigestrand.no

Krav til manus: Sendes på e-post som Word eller PDF. Paginert med linjeavstand 1,5 eller 2,0. Manus må være så ferdig som mulig.

Tid før man får svar: 4-6 uker.

Kvittering på manus: Ja.

Andre ting: Send gjerne med en kort presentasjon av deg selv.

Hvorfor velge et forlag som er medlem av Den Norske Forleggerforening?

Forleggerforeningen har inngått avtaler med blant annet Den norske Forfatterforening, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Norsk Oversetterforening og Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere. Felles for alle disse avtalene er at Forleggerforeningens medlemsforlag er forpliktet til å bruke en normalkontrakt med tilhørende honorarbestemmelser overfor forfattere og oversettere som ønsker normalkontrakten og er medlemmer av de organisasjonene avtalene er inngått med.

Les mer her.

Liste over medlemsforlag:

Medlemsforlag

Ansvarlig redaktør: Taran L. Bjørnstad
Redaktør: Ingelin Røssland

E-post: sekretariat@nbuforfattere.no

Telefon: (+47) 22 47 85 70

Postadresse: Postboks 1898 Vika, 0124 Oslo