NBU er representert i

Norsk Forfatter- og Oversetterfond (NFOF)

Skribentorganisasjonenes samarbeidsutvalg (SOS)

Nordisk forfatter- og oversetterråd

European Writers’ Congress

 

Ansvarlig redaktør: Alexander Løken
Redaktør: Elin Hansson

E-post: sekretariat@nbuforfattere.no

Telefon: (+47) 22 47 85 70

Postadresse: Postboks 1898 Vika, 0124 Oslo