NBU er representert i

NBU er representert i:

Norsk Forfatter- og oversetterfond, NFOF

Skribentorganisasjonenes samarbeidsutvalg, SOS

Nordisk forfatter- og Oversetterråd

Regnhlif

European Writers’ Congress

 

Ansvarlig redaktør: Taran L. Bjørnstad
Redaktør: Ingelin Røssland

E-post: sekretariat@nbuforfattere.no

Telefon: (+47) 22 47 85 70

Postadresse: Postboks 1898 Vika, 0124 Oslo