Medlemskap i NBU

Foto: K. Mendelejev von Svanberg

Hvordan blir jeg medlem av NBU?

Ved å søke om medlemskap.

Medlemskap er åpent for alle forfattere som er bosatt i Norge, samt norske forfattere bosatt i utlandet, når de, som eneste forfatter, har skrevet minst to skjønnlitterære barne- eller ungdomsbøker som, uavhengig av skriftspråk, er innkjøpt av Norsk Kulturfond. Andre søkere med minimum to bøker vurderes av Det litterære råd etter nærmere retningslinjer.

Søknadskjema fås ved henvendelse til administrasjonen.

Les mer her.

 Jeg har fått avslag på søknaden min til NBU, hva gjør jeg nå? Kan jeg klage?

Du kan søke igjen når du har gitt ut en ny bok. Retningslinjene til Det litterære råd, som vurderer NBUs medlemssøknader, er tilgjengelige på nettsidene.

 

Legg igjen kommentar

Ansvarlig redaktør: Taran L. Bjørnstad
Redaktør: Ingelin Røssland

E-post: sekretariat@nbuforfattere.no

Telefon: (+47) 22 47 85 70

Postadresse: Postboks 1898 Vika, 0124 Oslo