Når kan jeg bli medlem i NBU?

Dette er retningslinjene for medlemskap i NBU:

«Medlemskap er åpent for alle forfattere som er bosatt i Norge, samt norske forfattere bosatt i utlandet, når de alene eller i likeverdig samarbeid med en annen forfatter har skrevet minst to skjønnlitterære barne- eller ungdomsbøker som, uavhengig av skriftspråk, er innkjøpt av Norsk kulturråd. Andre søkere med minimum to bøker vurderes av Det litterære råd etter nærmere retningslinjer.»

Du må altså ha skrevet minst to skjønnlitterære barne- eller ungdomsbøker for å bli medlem i NBU. Har du skrevet to bøker som begge er innkjøpt av Norsk kulturråd, blir du automatisk medlem etter at du har søkt om medlemskap. Hvis én av eller begge bøkene ikke er innkjøpt, vurderes søknaden din av NBUs litterære råd. Har du bare skrevet én skjønnlitterær bok for barn og unge, må du vente med å søke til du har skrevet en bok til.

Søk om medlemskap i NBU

 

Legg igjen kommentar

Ansvarlig redaktør: Alexander Løken
Redaktør: A. Audhild Solberg

E-post: sekretariat@nbuforfattere.no

Telefon: (+47) 22 47 85 70

Postadresse: Postboks 1898 Vika, 0124 Oslo