Jeg skriver sakprosa for barn og unge. Kan jeg bli medlem i NBU?

I NBUs vedtekter (kap. 2, § 4) står det at medlemskap i NBU er åpent for forfattere som alene eller i likeverdig samarbeid med en annen forfatter har skrevet minst én skjønnlitterær barne- eller ungdomsbok.

Hvis du kun har skrevet sakprosa for barn og unge, kan du derfor ikke bli medlem av NBU. Du kan imidlertid søke om medlemskap i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO). Les mer om NFFO her.

NBU ønsker å være en forening for alle som skriver for barn og ungdom. Det finnes imidlertid administrative, økonomiske og politiske utfordringer som gjør det vanskelig å skulle forvandle NBU til en delvis faglitterær forening. Ikke minst vil forvaltning av midler og tildelinger av stipender by på utfordringer.

NBU ønsker likevel at også sakprosaforfattere skal kunne ta del i det barne- og ungdomslitterære fellesskapet som NBU representerer, og vi samarbeider derfor med NFFO om faglige og sosiale tiltak.

 

Ansvarlig redaktør: Alexander Løken
Redaktør: Elin Hansson

E-post: sekretariat@nbuforfattere.no

Telefon: (+47) 22 47 85 70

Postadresse: Postboks 1898 Vika, 0124 Oslo