Boken min skal utgis – hva nå?

Illustrasjon: Jill Moursund

Når skriver jeg kontrakt med forlaget?

Forlagene har litt ulik praksis på dette, men det er vanlig å signere kontrakt når boken snart er trykkeklar. Spør gjerne redaktøren din. Pass på at kontrakten er signert før boken går i trykken.

Hva er normalkontrakten? Hva bør jeg gjøre før jeg skriver under?

Du bør sammenlikne kontrakten du har fått forelagt, med normalkontrakten vi har liggende her på nettsiden. Alle punktene skal være identiske. Finner du avvik, bør du ta kontakt med forlaget ditt og be om en forklaring.

Normalkontrakten er fremforhandlet i felleskap mellom NBU og Forleggerforeningen. Det finnes bare én gjeldende normalkontrakt. Forlag som er medlem av Forleggerforeningen, plikter å bruke normalkontrakten når de inngår avtale med medlemmer av NBU. De er ikke pliktige til å benytte normalkontrakten om du ikke er medlem, men de fleste forlagene gjør det likevel. Er du fortsatt i tvil, bør du henvende deg direkte til NBU før du signerer.

Kan man avtale noe annet med forlaget enn det som står i normalkontrakten?

Ja, du står fritt til å forhandle fram andre vilkår med forlaget ditt. Vi anbefaler at du bruker normalkontrakten som utgangspunkt. Alt du forhandler deg fram til, bør være bedre vilkår enn de du finner i denne.

Hvor mye tjener jeg på å gi ut en bok?

Se vilkårene i normalkontrakten, hvis det er denne du har undertegnet. Hvis du ikke har normalkontrakt, må du se på vilkårene i avtalen du har med ditt forlag. Både størrelsen på opplaget og salg påvirker hvor mye du kan komme til å tjene.

Hvor mye skal forlaget ha for å gi ut boken min?

Hvis du gir ut bok på et seriøst forlag, er det forlaget som betaler deg for å gi ut boken din, og ikke omvendt. Royalty (vederlag) og minstehonorar er regulert i normalkontrakten.

Dersom et forlag ber deg om å betale for å gi ut en bok, må du lese avtalen nøye, slik at du ikke ender opp med å forplikte deg til å selge/dekke kostnader ut over det du eventuelt er villig til å betale for å få utgitt boken. Dersom du undertegner en slik kontrakt, vil ikke NBU kunne hjelpe deg om du angrer på kontrakten.

Går det an å be om et forskudd?

Noen forlag tilbyr forskudd, andre ikke. Det kan også avhenge av hva slags bokprosjekt det er snakk om. Spør redaktøren din.

Er det ok å gi ut bøker på flere forlag?

Ja, det blir stadig mer vanlig at forfattere gir ut bøker på flere forlag. Enkelte forlag ønsker å vite det hvis du også har prosjekter hos andre.

Redaktøren/forlaget prøver å sensurere manuset mitt. Hva gjør jeg?

Dette er en samtale som må tas med redaktør og forlag; NBU har ikke påvirkningskraft her. På generelt grunnlag anbefaler vi at du er bevisst manusets kvalitet, din integritet og din kunstneriske frihet. Hvis dere ikke kommer til enighet, spør om å få diskutere det med en annen redaktør, eller i verste fall, prøv et annet forlag.

Forlaget har utsatt utgivelsen av boken min, selv om manuset er ferdig. Kan jeg få erstatning for det? Dette betyr tapte inntekter for meg.

Først må du få klarhet i hvorfor boken er utsatt, hvor langt dere har kommet i prosessen, og om det er du eller forlaget som ikke har holdt deadline. Fins det en kontrakt, eller er det bare muntlige avtaler? Snakk med redaktøren din om situasjonen.

Dersom du mener det foreligger brudd på en skriftlig avtale, og du likevel ikke blir hørt av forlaget, kan du spørre NBU om hjelp. Om NBU kan bistå, avhenger av omstendighetene i hver enkelt sak. I normalkontrakten spesifiseres det at du som forfatter har rett til å heve kontrakten dersom verket ikke er utgitt 18 måneder etter at du har levert trykkeferdig manuskript.

Kan jeg velge illustratør selv?

Som forfatter kan du komme med ønsker om hvem som skal illustrere boken din. Vær likevel oppmerksom på at det stilles høye krav til illustratører, og seriøse forlag har god kompetanse. Vær ydmyk og ha tillit til deres vurdering. Valg av illustratør er gjerne noe man diskuterer seg frem til i fellesskap med redaktøren – dette gjelder kun hvis teksten er ferdigstilt først og illustrasjoner skal på plass etterpå. En annen måte er å samarbeide med en illustratør fra starten av. Da forholder forlaget seg til både forfatter og illustratør hele veien.

Hvor mye skal illustratøren ha for å illustrere boken?

Det er forfatter og illustratør som bestemmer fordelingen av royalty. Det kan hende forlaget som et utgangspunkt foreslår en 50/50-fordeling dersom illustrasjonsgraden er så stor at det er naturlig, men forfatter og illustratør står fritt til å avtale den endelige fordelingen seg imellom. I noen tilfeller kan den prosentvise illustrasjonsgraden være avgjørende. Andre ganger må en vurdere konkret hvor stor del av arbeidet den enkelte bidrar med.

Jeg er ikke fornøyd med hvordan forlaget mitt markedsfører boken min. Hva kan jeg gjøre?

Snakk med redaktøren din og med markedsavdelingen. De fleste forlag lager en markedsføringsplan for kommende utgivelser. Forlegger har gjennom normalkontrakten forpliktet seg til aktivt å markedsføre boken og sørge for dens utbredelse (i den utstrekning verkets karakter, markedsforhold og øvrige omstendigheter gjør det mulig). De har også forpliktet seg til å holde forfatteren informert om forlagets planer for boken. Du har rett til å uttale deg om tilretteleggelsen av markedsføringen av boken. Be om å få se planen og kom med egne innspill. Vær aktiv og konstruktiv.

Hvordan lager jeg min egen nettside?

NBU kan ikke hjelpe deg med dette. Det fins god programvare tilgjengelig og ulike publiseringsverktøy på nett, eller man kan spørre en nettdesigner om hjelp.

Hvordan kan jeg få solgt boken min til utlandet?

De store forlagene har egne agenter som jobber med å få forlagets bøker ut i verden. Du kan be om å få snakke med ditt forlags agent. Det fins også uavhengige litterære agenter i Norge som du kan henvende deg til. Du står fritt til å velge den agenten du ønsker å samarbeide med, men det kan være lurt å snakke nøye med forlaget ditt om valget.

 

Legg igjen kommentar

Ansvarlig redaktør: Alexander Løken
Redaktør: Elin Hansson

E-post: sekretariat@nbuforfattere.no

Telefon: (+47) 22 47 85 70

Postadresse: Postboks 1898 Vika, 0124 Oslo