Boka skal utgis – hva nå?

Illustrasjon: Jill Moursund

Hvor mye tjener jeg på å gi ut en bok?

Se vilkårene i normalkontrakten, hvis det er denne du har undertegnet. Hvis du ikke har normalkontrakt, må du se på vilkårene i avtalen du har med ditt forlag. Både størrelsen på opplaget og salg påvirker hvor mye du kan komme til å tjene.

 Hvor mye skal forlaget ha for å gi ut boka mi?

Hvis du gir ut bok på et seriøst forlag, er det forlaget som betaler deg for å gi ut boka di, og ikke omvendt. Royalty (vederlag) og forskudd er regulert i normalkontrakten. Vi oppfordrer alle til å be om normalkontrakt.

Dersom et forlag ber deg om å betale for å gi ut en bok, må du lese avtalen nøye, slik at du ikke ender opp med å forplikte deg til å selge/dekke kostnader ut over det du eventuelt er villig til å betale for å få utgitt boken. Dersom du undertegner en slik kontrakt, vil ikke NBU kunne hjelpe deg om du angrer på kontrakten.

Går det an å be om et forskudd på boka jeg skriver?

Noen forlag tilbyr forskudd, andre ikke. Det kan også avhenge av hva slags prosjekt det er snakk om. Spør redaktøren din.

Er det ok å gi ut bøker på flere forlag?

Ja, det blir stadig mer vanlig at forfattere gir ut bøker på flere forlag. Enkelte forlag ønsker å vite det hvis du også har prosjekter hos andre.

Jeg har fått refusert et manus av et forlag. Kan jeg klage? Kan NBU hjelpe meg å skrive en klage?

Det er leit å bli refusert og lett å tenke at forlaget har tatt feil. På et generelt grunnlag kan vi si at det ikke er en god idé å skrive en klage til forlaget, og det er dessverre heller ikke noe NBU kan gjøre for å hjelpe deg.

Dersom forlaget ikke har gitt noen begrunnelse for refusjonen, kan du ta kontakt med redaktøren som har behandlet manuset ditt, og be om en redegjørelse. Det er ikke sikkert forlaget tar seg tid til det, men det kan være verdt et forsøk. Vær i så fall forberedt på at det kan være tøft å høre begrunnelsen, og det er ikke tilrådelig å gå inn i en diskusjon med redaktøren. Spør heller om hva som kan gjøre manuset bedre.

Et godt råd kan være å la manuset ligge noen dager til du har fordøyd skuffelsen. Ta det frem igjen og les det med kritisk blikk. La gjerne noen andre lese det, og send det eventuelt inn til et annet forlag. De aller fleste forfattere opplever før eller siden å bli refusert, også de store.

Redaktøren/forlaget prøver å sensurere manuset mitt. Hva gjør jeg?

Dette er en samtale som må tas med redaktør og forlag; NBU har ikke påvirkningskraft her. På generelt grunnlag anbefaler vi at du er bevisst manusets kvalitet, din integritet og din kunstneriske frihet. Hvis dere ikke kommer til enighet, spør om å få diskutere det med en annen redaktør, eller i verste fall, prøv et annet forlag.

Jeg har blitt truet med søksmål for en bok jeg har skrevet. Hva gjør jeg?

Gi forlaget ditt beskjed; de er i så fall involvert i søksmålet. Du kan også kontakte oss i NBU og be om råd. Hvordan man håndterer en slik sak, og om NBU eventuelt kan bidra, avhenger av omstendighetene rundt søksmålet.

Jeg har mottatt hatmail og trusler på grunn av en bok jeg har skrevet. Hvordan håndterer jeg det?

Har du mottatt konkrete trusler, er dette ulovlig og bør politianmeldes. Ta i så fall vare på meldingen med truslene. Får du kritikk via e-post eller meldinger, må du selv vurdere om du vil gå i diskusjon med vedkommende. Ta kontakt med forlaget ditt og NBU ved behov.

Forlaget har utsatt utgivelsen av boken min, selv om manuset er ferdig. Kan jeg få erstatning for det? Dette betyr tapte inntekter for meg.

Først må du få klarhet i hvorfor boka er utsatt, hvor langt dere har kommet i prosessen, og om det er du eller forlaget som ikke har holdt deadline. Fins det en kontrakt, eller er det bare muntlige avtaler? Snakk med redaktøren din om situasjonen.

Dersom du mener det foreligger brudd på en skriftlig avtale, og du likevel ikke blir hørt av forlaget, kan du spørre NBU om hjelp. Om NBU kan bistå, avhenger av omstendighetene i hver enkelt sak.I normalkontrakten spesifiseres det at du som forfatter har rett til å heve kontrakten dersom verket ikke er utgitt 18 måneder etter at du har levert trykkeferdig manuskript.

Jeg er ikke fornøyd med hvordan forlaget mitt markedsfører boka mi. Hva kan jeg gjøre?

Snakk med redaktøren din og med markedsavdelingen. De fleste forlag lager en markedsføringsplan for kommende utgivelser. Forlegger har gjennom normalkontrakten forpliktet seg til aktivt å markedsføre boka og sørge for dens utbredelse (i den utstrekning verkets karakter, markedsforhold og øvrige omstendigheter gjør det mulig). De har også forpliktet seg til å holde forfatteren informert om forlagets planer for boka. Du har rett til å uttale deg om tilretteleggelsen av markedsføringen av boka. Be om å få se planen og kom med egne innspill. Vær aktiv og konstruktiv.

 Jeg sendte inn et manus til et forlag som de refuserte. Nå ser jeg at en annen forfatter har gitt ut en bok basert på samme idé. Kan jeg saksøke forfatteren/forlaget for å ha stjålet min idé?

Det er dessverre lite du kan gjøre med det. Ideer har man ikke copyright på. Ideer er ikke beskyttet av åndsverkloven.

Kan jeg velge illustratør selv?

Som forfatter kan du komme med ønsker om hvem som skal illustrere boka di. Vær likevel oppmerksom på at det stilles høye krav til illustratører, og seriøse forlag har god kompetanse. Vær ydmyk og ha tillit til deres vurdering. Valg av illustratør er gjerne noe man diskuterer seg frem til i fellesskap med redaktøren – dette gjelder kun hvis teksten er ferdigstilt først og illustrasjoner skal på plass etterpå. En annen måte er å samarbeide med en illustratør fra starten av. Da forholder forlaget seg til både forfatter og illustratør hele veien.

 Hvor mye skal illustratøren ha for å illustrere boka?

Det er forfatter og illustratør som bestemmer fordelingen av royalty. Det kan hende forlaget som et utgangspunkt foreslår en 50/50-fordeling dersom illustrasjonsgraden er så stor at det er naturlig, men forfatter og illustratør står fritt til å avtale den endelige fordelingen seg imellom. I noen tilfeller kan den prosentvise illustrasjonsgraden være avgjørende. Andre ganger må en vurdere konkret hvor stor del av arbeidet den enkelte bidrar med.

 Hvordan kan jeg få solgt manuset mitt til utlandet?

De store forlagene har egne agenter som jobber med å få forlagets bøker ut i verden. Du kan be om å få snakke med ditt forlags agent. Det fins også uavhengige litterære agenter i Norge som du kan henvende deg til. Du står fritt til å velge den agenten du ønsker å samarbeide med, men det kan være lurt å snakke nøye med forlaget ditt om valget.

Jeg har blitt “nullet”! Går det an å klage?

Å bli “nullet” vil si at Norsk kulturråd har valgt å ikke inkludere din bok i bibliotekenes innkjøpsordning. Slik systemet fungerer i dag, går det ikke an å klage. Kulturrådets vurderingsutvalg har ikke noen ankenemnd, og fungerer i stedet slik at dersom utvalgets fire medlemmer ikke blir enige seg imellom, hentes det inn en suppleant for å avgjøre. Beslutningen er endelig.

Hvorfor får jeg bare ha én bok i året på innkjøpsordninga for barne- og ungdomsbøker?

Jf. § 7 i avtalen mellom Norsk kulturråd, DNF, Norsk foreleggersamband og NBU er hovedregelen at en forfatter få kjøpt inn bare én bok pr. år pr. ordning. Norsk kulturråd kan gjøre unntak fra denne regelen dersom en av bøkene er et skuespill antatt til oppføring på norsk scene, eller dersom den er tilrettelagt særskilte målgrupper og støttet av organisasjonen Leser søker bok. Det forekommer også andre særtilfeller.

Legg igjen kommentar

Ansvarlig redaktør: Alexander Løken
Redaktør: A. Audhild Solberg

E-post: sekretariat@nbuforfattere.no

Telefon: (+47) 22 47 85 70

Postadresse: Postboks 1898 Vika, 0124 Oslo