Boken min er utgitt – hva skjer?

Jeg er blitt truet med søksmål for en bok jeg har skrevet. Hva gjør jeg?

Gi forlaget ditt beskjed; de er i så fall involvert i søksmålet. Du kan også kontakte oss i NBU og be om råd. Hvordan man håndterer en slik sak, og om NBU eventuelt kan bidra, avhenger av omstendighetene rundt søksmålet.

Jeg har mottatt hatmail og trusler på grunn av en bok jeg har skrevet. Hvordan håndterer jeg det?

Har du mottatt konkrete trusler, er dette ulovlig og bør politianmeldes. Ta i så fall vare på meldingen med truslene. Får du kritikk via e-post eller meldinger, må du selv vurdere om du vil gå i diskusjon med vedkommende. Ta kontakt med forlaget ditt og NBU ved behov.

Jeg har blitt “nullet”! Går det an å klage?

Å bli “nullet” vil si at Norsk kulturråd har valgt å ikke inkludere din bok i bibliotekenes innkjøpsordning. Slik systemet fungerer i dag, går det ikke an å klage. Kulturrådets vurderingsutvalg har ikke noen ankenemnd, og fungerer i stedet slik at dersom utvalgets fire medlemmer ikke blir enige seg imellom, hentes det inn en suppleant for å avgjøre. Beslutningen er endelig.

Hvorfor får jeg bare ha én bok i året på innkjøpsordningen for barne- og ungdomsbøker?

Jf. § 7 i avtalen mellom Norsk kulturråd, Forleggerforeningen, Norsk foreleggersamband og NBU er hovedregelen at en forfatter få kjøpt inn bare én bok pr. år pr. ordning. Norsk kulturråd kan gjøre unntak fra denne regelen dersom en av bøkene er et skuespill antatt til oppføring på norsk scene, eller dersom den er tilrettelagt særskilte målgrupper og støttet av organisasjonen Leser søker bok. Det forekommer også andre særtilfeller.

Jeg sendte inn et manus til et forlag som de refuserte. Nå ser jeg at en annen forfatter har gitt ut en bok basert på samme idé. Kan jeg saksøke forfatteren/forlaget for å ha stjålet min idé?

Det er dessverre lite du kan gjøre med det. Ideer har man ikke copyright på. Ideer er ikke beskyttet av åndsverkloven.

 

Ansvarlig redaktør: Alexander Løken
Redaktør: Elin Hansson

E-post: sekretariat@nbuforfattere.no

Telefon: (+47) 22 47 85 70

Postadresse: Postboks 1898 Vika, 0124 Oslo