Foto: Elin Hansson

Kjære forfattere

Takk for vel gjennomført årsmøte 16. mars! Det var fint å samle såpass mange av dere, idet vinteren gjorde sine siste krampetrekninger utenfor vinduet på Leangkollen hotell. Høydepunktet for de fleste var nok å møte gode kollegaer og venner, men vi fikk også satt viktige saker på agendaen, og staket ut kursen for det kommende året.

Nye inntakskriterier

I år hadde styret kun satt én vedtakssak på agendaen, men det var også en viktig en: Å senke medlemskriteriene. Dette har vært et tema i styret i lang tid, blant annet på fjorårets styreseminar, og vi fremmet et forslag om at man kun må ha skrevet én bok for å kvalifisere til medlemskap, med begrunnelse om at «det er gjerne som fersk forfatter at man har behov for råd, veiledning og et faglig nettverk å kunne støtte seg til». Et klart flertall av årsmøtet stilte seg bak forslaget, og fra talerstolen ble det uttrykt at dette er et svært viktig vedtak for NBU, for å ivareta debutantene og være en relevant forening for ferske forfattere.

Så nå er det bare å spre det glade budskapet og oppfordre debutanter, og andre forfattere som har skrevet én bok, om å søke medlemskap: https://www.nbuforfattere.no/om-nbu/medlemskap/

Norsk Barnebokinstitutt og bokmessa i Kairo

Et av vårens store samtaleemner i barne- og ungdomsbokfeltet, har vært bokmessa i Kairo som gikk av stabelen 26. januar til 6. februar, der Norge var gjesteland. Som kjent er det NORLA som jobber med gjestelandsatsninger for litteraturfeltet, og det var også NORLA som utpekte Norsk Barnebokinstitutt (NBI) som samarbeidspartner og ansvarlig for barne- og ungdomsbokprogrammet.

I etterkant av messa mottok jeg og styret i NBU henvendelser fra forfattere som opplevde NBIs tilstedeværelse på messa som uryddig, og ved en nærmere gjennomgang, kom det fram at de fleste barne- og ungdomsbokforfatterne som ble sendt til Kairo, var ansatt i eller på andre måter tilknyttet NBI. Avisen Vårt Land har dekket saken og skriver 9. april: «Da Vårt Land talte opp forfattarane som var med bokmessa i regi av NBI, viste det seg at fire av dei ni forfattarane er tilsette i NBI. Ein er student på NBIs masterprogram. To har meir uformelle bindingar, ved at den eine nettopp har vore tilsett i ei fireårig professorstilling hos NBI. Den andre er gift med, og har gitt ut bok saman med, ein av dei tilsette som deltok som forfattar. Kort fortalt: Sju av ni av forfattarane som NBI sendte nedover, var eigne folk». Vårt Land viser også til at NBI fylte opp 51 programposter på bokmessa.

Saken har blitt grundig diskutert i NBUs styre, og det er liten tvil om at det er et alvorlig habilitetsproblem at NBI nesten utelukkende sender sine egne på en bokmesse som skal vise fram hele bredden av norsk barne- og ungdomslitteratur. At det er dyktige forfattere som jobber hos NBI, er det ingen tvil om, men det er heller ikke poenget i denne saken. Til sammenlikning: Ville NBU ha plassert hele vårt styre på scenen i Kairo, hvis vi hadde hatt ansvaret for messa? Naturligvis ikke. Problematikken har også blitt diskutert i styret til NORLA, der representanter fra forfatterorganisasjoner og forlag/agenturer er representert, og tonen der har vært den samme.

I Vårt Lands dekning av saken, blir også NBU kritisert for ikke å ha ropt opp på vegne av dere forfattere. Og jeg tar selvkritikk for at NBU har vært for tause i offentligheten. For selv om vi har tatt til orde for en grundig opprydding overfor NORLA, og kontinuerlig diskutert dette i styret, ser jeg at våre standpunkter burde ha vært tydeligere kommunisert utad. Så la det ikke være noen tvil: Det er NBUs ansvar å ivareta alle barne- og ungdomsbokforfatteres interesser, og styret mener at NBIs rolle i Kairo var både problematisk og kritikkverdig.

Nå trengs det en grundig oppvask, ikke minst for å unngå at tilsvarende skjer igjen, og NBU skal være en tydelig stemme inn i dette evalueringsarbeidet. Med Bologna 2026 kun to små år unna, er det viktig at alle grupper av forfattere, tegneserieskapere og illustratører får likeverdige muligheter, og at alle aktører; forlag, foreninger og andre på feltet, opptrer samlet og forvalter ansvaret på en profesjonell måte.

Fagdag for ungdomslitteratur

Mandag 8. april arrangerte Forfatterforbundet, NFFO og NBU fagdagen Er ungdomslitteraturen utrydningstruet? på Nasjonalbiblioteket i samarbeid med Ubok.no, Foreningen !Les og NBI. Temaet for fagdagen oppsto etter at det i 2023 kun ble utgitt 23 ungdomsbøker, en klar nedgang fra tidligere år. NBU tok opp problematikken i fjor høst, både i et debattinnlegg på Bok365 og i en sak på Periskop.no.

Fagdagen ble åpnet med fagre ord av kulturminister Lubna Jaffery: «Vi har et vell av rik og mangfoldig barne- og ungdomslitteratur i Norge. Det skal vi være stolte av». Hun lovet også at den (etterlengtede) nasjonale leselyststrategien skal lanseres før sommeren.

Ole Ivar Burås Storø intervjuer Neda Alaei og Alexander Kielland Krag om hvordan det er å skrive for ungdom på fagdagen 8. april. Foto: Nina Borge

Til programmet bidro NBU med en samtale mellom Neda Alaei og Alexander Kielland Krag, ledet av Ole Ivar Burås Storø fra Foreningen !les, der de snakket om hvorfor de velger å skrive ungdomsbøker. Selv deltok jeg i en panelsamtale på slutten av dagen, der vi forsøkte å oppsummere utfordringen rundt manglende leselyst og om litteraturtilbudet for ungdom er mangfoldig nok. Seminaret var godt besøkt og strømmet, og særlig var det mange som satte pris på å høre innspill fra Ubok.nos ungdomsredaksjon. En belest, humoristisk og reflektert gjeng, som etterlot publikum med en følelse av håp på vegne av ungdomsbøkene – og deres lesere.

Den siste uka har debatten om ungdom og lesing blusset opp igjen – og bra er det! Vi trenger engasjement, og fortsette å sette utfordringene på agendaen. Les blant annet forfatter og lærer Ida Therese Klunglands poengterte innlegg i debatten.

Styrets årlige strategiseminar

Mandag til onsdag i neste uke er det duket for NBUs årlig styreseminar, der et bredt spekter av temaer står på agendaen. Turen går til Gøteborg, der vi blant annet skal besøke Stadsbiblioteket og litteraturhuset. Ellers skal vi fortsette arbeidet med foreningens strategi og aksjonspunkter, legge planer for det kommende årets medlemsaktiviteter og mediestrategier, samt diskutere paraplyorganisasjoner og KI-problematikk.

Apropos kunstig intelligens: Les styremedlem Nora Dåsnes glimrende debattinnlegg om bruk av KI-illustrasjoner på blant annet Barnebokkritikk.no og på NRKs boksider. Innlegget har engasjert mange av dere, og blitt delt mye i sosiale medier. Det er liten tvil om at KI vil fortsette å prege debatten framover og, ikke minst, forfattere og illustratørers arbeidshverdag. NBU skal møte disse utfordringene i månedene og årene som kommer.

I mellomtiden vil jeg oppfordre alle til å stå på. Skriv! Og skriv gjerne en ungdomsbok eller to …

Med det vil jeg ønske dere en fortsatt fin vår!

Av Alexander Løken, leder i NBU