Det litterære råd

NBUs litterære råd har 6 medlemmer og er foreningens og styrets sakkyndige utvalg i alle spørsmål av litterær karakter. Rådet utgjør foreningens stipendkomité, og avgjør søknader om medlemskap.

Rådets medlemmer (fra venstre): Bjørn F. Rørvik, Camilla Kuhn, Kine Hellebust, Sigbjørn Mostue, Tor Arve Røssland (leder) og Laura Djupvik. (Foto: Brynjulf Jung Tjønn).

 

 

 

Ansvarlig redaktør: Taran L. Bjørnstad
Redaktør: Ingelin Røssland

E-post: sekretariat@nbuforfattere.no

Telefon: (+47) 22 47 85 70

Postadresse: Postboks 261 Sentrum, 0103 Oslo