Det litterære råd

NBUs litterære råd: Bak fra venstre: Harald Nortun og Bjørn F. Rørvik. Framme fra venstre: Charlotte Glaser Munch, Camilla Kuhn (leder), Ingunn Røyset og Sigbjørn Mostue. (Foto: NBU)

NBUs litterære råd har 6 medlemmer og er foreningens og styrets sakkyndige utvalg i alle spørsmål av litterær karakter. Rådet utgjør foreningens stipendkomité, og avgjør søknader om medlemskap.

Rådets medlemmer:
Camilla Kuhn (leder)
Bjørn F. Rørvik
Sigbjørn Mostue
Charlotte Glaser Munch
Harald Nortun
Ingunn Røyset

Vara: Johan B. Mjønes

 

 

 

Ansvarlig redaktør: Taran L. Bjørnstad
Redaktør: Ingelin Røssland

E-post: sekretariat@nbuforfattere.no

Telefon: (+47) 22 47 85 70

Postadresse: Postboks 1898 Vika, 0124 Oslo