Det litterære råd

NBUs litterære råd har seks medlemmer og er foreningens og styrets sakkyndige utvalg i alle spørsmål av litterær karakter. Rådet utgjør foreningens stipendkomité.

 

Vara: Johan B. Mjønes

(Foto Sigbjørn Mostue: Agnete Brun; foto Harald Nortun: Benedikte Skarvik; foto Ingunn Røyset: Ingunn Røyset; foto Charlotte Glaser Munch, Arnfinn Kolerud og Lene Ask: NBU)

 

 

 

Ansvarlig redaktør: Taran L. Bjørnstad
Redaktør: A. Audhild Solberg

E-post: sekretariat@nbuforfattere.no

Telefon: (+47) 22 47 85 70

Postadresse: Postboks 1898 Vika, 0124 Oslo