Det litterære råd

NBUs litterære råd har seks medlemmer og er foreningens og styrets sakkyndige utvalg i alle spørsmål av litterær karakter. Rådet utgjør foreningens stipendkomité.

 

Vara: Neda Alaei

 

(Foto Ask og Sunne: NBU. Foto Nortun: Benedikte Skarvik. Foto Mjønes: Niklas Lello. Foto Halsnes: Observatoriet. Foto Walgermo: Agnete Brun)

 

 

 

Ansvarlig redaktør: Alexander Løken
Redaktør: Elin Hansson

E-post: sekretariat@nbuforfattere.no

Telefon: (+47) 22 47 85 70

Postadresse: Postboks 1898 Vika, 0124 Oslo