Det litterære råd

NBUs litterære råd har seks medlemmer og er foreningens og styrets sakkyndige utvalg i alle spørsmål av litterær karakter. Rådet utgjør foreningens stipendkomité.

 

Vara: Veronica Salinas

 

(Foto Nortun: Benedikte Skarvik. Foto Røyset: Ingunn Røyset. Foto Kolerud og Ask: NBU. Foto Mjønes: Niklas Lello. Foto Halsnes: Observatoriet)

 

 

 

Ansvarlig redaktør: Alexander Løken
Redaktør: A. Audhild Solberg

E-post: sekretariat@nbuforfattere.no

Telefon: (+47) 22 47 85 70

Postadresse: Postboks 1898 Vika, 0124 Oslo