Kontrakter

Før du signerer

Normalkontrakt

Lydbokkontrakt

Billigbokkontrakt

E-bokkontrakt

Agentkontrakt

Andre kontrakter og avtaler

Ansvarlig redaktør: Alexander Løken
Redaktør: Elin Hansson

E-post: sekretariat@nbuforfattere.no

Telefon: (+47) 22 47 85 70

Postadresse: Postboks 1898 Vika, 0124 Oslo