Kontrakter

Før du signerer

Normalkontrakt

Agentkontrakt

Lydbokkontrakt

E-bokkontrakt

Andre kontrakter og avtaler

Ansvarlig redaktør: Alexander Løken
Redaktør: A. Audhild Solberg

E-post: sekretariat@nbuforfattere.no

Telefon: (+47) 22 47 85 70

Postadresse: Postboks 1898 Vika, 0124 Oslo